1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. kulttuuri

Museovirasto toppuuttelee Vrouw Marian nostoaikeita

Museovirasto toppuuttelee innokkaimpia aarrelaiva Vrouw Marian nostajia. Turvallisin paikka hylylle on toistaiseksi meri, Museovirasto sanoo. Suunnitteilla on kattava hanke Vrouw Marian tutkimiseksi meren pohjassa.

Maaliskuun alussa valmistuneiden Helsingin Yliopiston ultraääni- ja röntgentutkimusten mukaan puuaines on säilynyt hylyn ympäristössä hyvin. Uutinen herätti toiveita laivan pikaisesta nostamisesta. Joukko venäläisiä sijoittajia on ilmoittautunut olevansa valmiita rahoittamaan operaatiota.

Tutkimus ei kuitenkaan kerro itse hylyn rakenteiden tai puuaineen kunnosta, Museovirasto muistuttaa. Virasto esittääkin viisivuotista hanketta, jossa keskitytään pohjassa makaavan hylyn mallintamiseen tietotekniikan keinoin ja hylyn kunnon tieteelliseen selvittämiseen.

Hylyn säilymisen varmistaminen noston jälkeenkin vaatii Museoviraston mukaan vielä paljon tutkimusta ja rahaa. Hankkeen kustannusarvio on 3,5 miljoonaa euroa, mutta raha ei sisälly valtion tämän vuoden talousarvioon. Hankkeen rahoitus käsitellään valtion talousarviomenettelyn yhteydessä. Myös EU-hankerahoitus ja sponsorit ovat mahdollisia rahoituslähteitä, joskaan koko pitkä ja kattava tutkimus ei voi perustua pelkälle sponsorirahalle, Museovirasto sanoo.