Inarinsaamea elvytetään suurella apurahalla

Suomen Kulttuurirahasto on myöntänyt 75 000 euroa inarinsaamen kielen elvyttämiseen Rovaniemellä sunnuntaina jaettu rahoitus on suurin Lapin rahaston tänä vuonna myöntämistä apurahoista.

kulttuuri

Tarkoituksena on kouluttaa suomenkielisistä päivähoitajista ja opettajista inarinsaamen kielen taitoisia.

- Varhaiskasvatukseen ja opetukseen suuntautuvia inarinsaamen kieltä puhuvia nuoria ei ole, toteaa projektin johtaja ja inarinsaamen kielen tutkija Marja-Liisa Olthuis. Hänen mukaansa kielen säilymisen voi ainoastaan taata se, että saadaan muodostettua ketju, joka siirtää kielen sukupolvelta toiselle.

- Siirtyminen tapahtuu näkyvällä paikalla toimivan ammattikunnan välityksellä. Sellaisia ovat kodin ohella päivähoito ja kouluopetus.

Uusia inarinsaamen puhujia kasvaa Kielipesässä. Kymmenen vuotta toiminut kielikylpypäiväkoti on ollut keskeisessä roolissa kielen aseman kohottajana, kertoo tutkija Marja-Liisa Olthuis.

- Kielipesästä on noussut tarve saamenkieliselle kouluopetukselle. Päiväkoti on motivoinut ihmisiä opiskelemaan inarinsaamea ja lapsia on laitettu saamenkieliseen tai kaksikieliseen päivähoitoon.

Marja-Liisa Olthuis uskoo, että projektilla saadaan koulutettua riittävästi kielitaitoista henkilökuntaa päiväkotiin ja kouluun.

- Jos projekti onnistuu, meillä on viiden vuoden kuluttua tarpeeksi inarinsaamentaitoisia opettajia ja päivähoitajia. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen kautta on tulossa lisäksi kielineuvola. Sen avulla ajetaan voimakkaasti kaksikielisyyttä. Yksikielisiä perheitä yritetään saada mukaan ja sitä kautta saada kasvatettua kielen puhujien määrää. Nämä visiot näen aika realistisina, kun katselen viiden vuoden päähän.

Projekti käynnistyy Inarinsaamen kielen opetusohjelman laatimisella huhtikuussa. Opetus on tarkoitus aloittaa syksyllä 2009. Inarinsaamea puhuu noin 300 ihmistä Inarin kunnan alueella.

Lähteet: YLE Uutiset