Aboriginaalien epäillään joutuneen lääkekokeiden uhreiksi Australiassa

Australian hallitus tutkii väitteet, joiden mukaan vanhemmiltaan vietyjä aboriginaalilapsia olisi käytetty spitaalin hoitoa tutkivissa kokeissa viime vuosisadan alkupuoliskolla.

Ulkomaat

Niin sanottua kadotetun sukupolven eli aboriginaaliperheistä väkisin vietyjen lasten järjestön edustaja on kertonut senaatin tutkimuksessa, että jotkut lapsista joutuivat lääkekokeilujen uhriksi 1920- ja 1930-luvuilla.

Järjestön edustaja sanoo sairaala-apulaisena Darwinissa työskennelleen sukulaisensa kertoneen, että lapsia käytettiin koehenkilöinä. Lapset sairastuivat kokeilujen takia, ja moni heistä kävi lähellä kuolemaa.

Australian terveysministerin Nicola Roxonin mukaan hallitus käy läpi terveysministeriön arkistot selvittääkseen väitteiden todenperäisyyden. Roxon sanoo syytöksiä erittäin vakaviksi.

Aboriginaalilapsia siirrettiin aina 1970-luvulle asti vanhemmiltaan valkoisten hoiviin. Huostaanottoa perusteltiin lasten sopeuttamisella valtaväestöön. Monet joutuivat kuitenkin vieraassa yhteisössä väkivallan uhreiksi tai hyväksikäytetyiksi.

Aboriginaalijärjestöt ovat kampanjoineet vuosia korvausten saamiseksi väärinkäytösten uhreille.

Australian pääministeri Kevin Rudd pyysi helmikuussa aboriginaaleilta anteeksi heille tehtyjä vääryyksiä.

Australiassa on noin 460 000 aboriginaalia. Väestöstä he muodostavat enää kaksi prosenttia. Reuters