Selvitys: Lisävitamiinit voivat olla vaarallisia terveydelle

Antioksidantteja sisältävät vitamiinipillerit lisäävät syövän ja sydäntautien riskiä, kertoo laaja kansainvälinen selvitys. Dagens Nyheter -lehden haastattelema tanskalaisprofessori Christian Gluud sanoo, että tabletteina syötävät antioksidantit tappavat enemmän kuin pelastavat ihmisiä länsimaissa.

Dagens Nyheter -lehden haastattelema tanskalaisprofessori Christian Gluud sanoo, että tabletteina syötävät antioksidantit tappavat enemmän kuin pelastavat ihmisiä länsimaissa.

A- ja E-vitamiinien ja betakaroteenin havaittiin suurina määrinä lisäävän jonkin verran syöpä- ja verisuonisairauksiin menehtymisen riskiä. A-vitamiini lisäsi riskiä eniten, 16 prosenttia.

Cluud on mukana kansainvälisessä Cochrane-verkostossa, joka on tehnyt tähän mennessä laajimman selvityksen antioksidanttien terveysvaikutuksista.

Selvityksessä käytiin läpi 67 tutkimusta, joissa yhteensä oli tutkittu 232 000 ihmistä. Tutkimuksissa selvitettiin A-, E- ja C-vitamiineja, betakaroteenia, seleeniä ja lumelääkettä nauttineiden henkilöiden terveyttä. Tutkijat huolissaan lisäravinteiden syömisestä Tutkijat esittivät huolensa lisäravinteiden suuresta kulutuksesta. Heidän mukaansa vitamiinipuutoksista kärsivien olisi neuvoteltava lääkärin kanssa ennen vitamiinipillereihin turvautumista. Antioksidantti on yleisnimitys yhdisteille, jotka estävät toisten yhdisteiden hapettumista. Ihmisen kehossa ne vähentävät niin sanottujen vapaiden radikaalien haitallisia vaikutuksia. Niitä on käytetty myös ehkäisemään syöpää. Cochranen tutkijat eivät osaa tarkasti sanoa, miksi antioksidantit aiheuttavat suurina määrinä terveyshaittoja. He spekuloivat, että vitamiinipillereinä nautitut suuret antioksidanttimäärät horjuttavat kehon luonnollista tasapainoa. Lisävitamiineja tutkittu Suomessakin

Kansanterveyslaitoksen dosentin Georg Alfthanin mukaan lisävitamiinien vaikutusta on Suomessa tutkittu viimeksi 90-luvun alussa. Joulukuussa 1993 julkaistussa suomalaistutkimuksessa havaittiin, että ylisuuret betakaroteeni- tai E-vitamiiniannokset ovat terveydelle haitallisia tupakoivilla miehillä.

Alfthanin arvion mukaan todennäköisin syy betakaroteenin ja E-vitamiinin haitallisuudelle on se, että tupakoijilla on jo valmiiksi elimistössään tupakan aiheuttamaa "esisyöpää" eli jakautumisvalmiita soluja. Ylisuuret vitamiiniannokset saavat tällaiset solut jakautumaan, Alfthan kertoo.

Dosentti muistuttaa kuitenkin, että tavallisesta ruuasta ylisuuria vitamiiniannoksia ei voi saada - liian suuret vitamiiniannokset ovat kymmenkertaisia ruuasta saataviin vitamiinimääriin verrattuna.

Alfthan arvioi myös, että lisävitamiinit suurina annoksina ovat riski lähinnä tupakoiville henkilöille ja tupakoijia hän kehottaakin välttämään lisävitamiineja isoina annoksina. Sen sijaan suositusten mukainen vitamiinien käyttö on turvallista, Alfthan korostaa.

Suomalaisista parikymmentä prosenttia käyttää lisävitamiineja.