1. yle.fi
  2. Uutiset

Terveydenhuolto maksaa Suomessa lähes 2 600 euroa asukasta kohti

Suomen terveydenhuollon menot ovat jatkaneet kasvuaan. Vuonna 2006 terveydenhuoltoon kului 13,6 miljardia euroa. Kasvua edellisvuoteen oli 2,3 prosenttia inflaatio huomioon ottaen. Asukasta kohti terveydenhuolto maksoi keskimäärin 2 586 euroa.

Kotimaan uutiset

Vuonna 2006 terveydenhuollon menojen suhde bruttokansantuotteeseen oli 8,2 prosenttia, 0,1 prosenttia edellistä vuotta vähemmän.

OECD-maissa suhde oli vuonna 2005 keskimäärin 9 prosenttia.

Vuonna 2006 terveydenhuollon menoista 76 prosenttia rahoitettiin julkisin varoin, ja yksityisin varoin rahoitettu osuus oli 24 prosenttia. Kotitalouksien rahoittama osuus oli 18,7 prosenttia.

Terveydenhuollon menot ovat Suomessa kasvaneet vuodesta 1995 lähtien. Eniten vuosina 1995 - 2006 ovat kasvaneet kulut lääke- ja hammashuoltoon. Vähiten ovat puolestaan kasvaneet vanhusten ja kehitysvammaisten laitoshoidon sekä perusterveydenhuollon pitkäaikaishoidon menot. YLE Uutiset

Lue seuraavaksi