TVO:lta hakemus kuudennesta ydinvoimalasta

Voimayhtiö TVO on jättänyt työ- ja elinkeinoministeriöön hakemuksen kuudennen ydinvoimalan rakentamisesta Suomeen. Yhtiö haluaa rakentaa Olkiluotoon neljännen yksikön. Uusi yksikkö olisi tarkoitus saada rakenteille 2010 ja sen kokonaiskustannusten arvioidaan olevan 3 - 4 miljardin euron välillä.

talous

Tällä hetkellä Olkiluodossa toimii kaksi reaktoria ja kolmas on rakenteilla. Työ- ja elinkeinoministeriö odottaa kahta muutakin ydinvoimalahakemusta tämän vuoden aikana. Kaikki hakemukset aiotaan käsitellä yhdessä.

Lupahakemukset menevät ministeriöstä hallituksen käsittelyyn ja niistä päättää lopulta eduskunta.

Olkiluodon neljännen yksikön ympäristövaikutusten arviointimenettely on edelleen kesken.

- Alkuperäinen toiveeni oli, että hakemukset jätettäisiin ministeriöön vasta YVA:n loppulausuntojen jälkeen. TVO on kuitenkin halunnut jättää hakemuksen jo tässä vaiheessa. Sillä on menettelyynsä juridinen oikeus. Aloitamme ministeriössä hakemuksen valmistavan käsittelyn tämän kevään aikana, toteaa elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteessa.

Myös Posiva Oy on perjantaina toimittanut ministeriöön periaatepäätöshakemuksen tämän Olkiluoto 4 -ydinvoimalaitosyksikön käytetyn ydinpolttoaineen huollosta. Loppusijoituslaitos rakennettaisiin laajennettuna Eurajoelle.

- Tiedossa on, että TVO:n lisäksi kahden muun hakijan YVA-menettely on käynnissä. Lisäksi tiedossa on, että myös niiden periaatepäätöshakemukset ovat tulossa ministeriöön lähikuukausien aikana. Näköpiirissä on siis, että ministeriöön olisi tulossa kutakuinkin samanaikaisesti käsiteltäväksi kolme eri hakemusta, valottaa Pekkarinen.

- Tässä tilanteessa on välttämätöntä, että hakemusten käsittely suoritetaan ratkaisevilta osin ministeriössä samanaikaisesti. Vaikka siis TVO:n hakemus jätetään ministeriöön muita aikaisemmin, myös ensi vuoden alkuun mennessä jätettävät hakemukset ennättävät hyvin yhteiseen käsittelyyn, korostaa ministeri Pekkarinen.

Uusi yksikkö rakenteille 2010 Ydinvoimalalupaa hakenut TVO sanoo tiedotteessaan, että uuden yksikön rakentaminen ajoittuisi 2010-luvulle. Sen on suunniteltu tulevan käyttöön vuosikymmenen loppupuolella. Investoinnin kokonaiskustannusten arvioidaan olevan noin 3-4 miljardia euroa laitoskoosta ja -ratkaisusta riippuen. TVO hakee periaatepäätöstä ydinvoimalaitosyksikölle, joka on joko kiehutusvesi- tai painevesityyppinen kevytvesireaktorilaitos, kuten myös Suomen nykyiset ydinvoimalaitosyksiköt. Olkiluoto 4:n sähköteho on laitostyypistä riippuen 1 000-1 800 MW. TVO:n selvitysten mukaan tällä hetkellä on useita uusinta tekniikkaa edustavia vaihtoehtoja, jotka täyttävät Suomen ydinturvallisuusmääräykset. Periaatepäätösprosessiin liittyen TVO on tänään jättänyt Säteilyturvakeskukselle viiden laitosvaihtoehdon soveltuvuusselvitykset. Olkiluoto 4 on tarkoitus rakentaa käyvien yksiköiden välittömään läheisyyteen. TVO viittaa Energiateollisuuden hiljattain julkaisemaan selvitykseen, joka osoittaa, että sähköntuotannon lisäkapasiteettia tarvitaan useita tuhansia megawatteja vuoteen 2020 mennessä. Nyt käynnistyvä ydinvoimalaitoksen lupaprosessi on monivuotinen ja -vaiheinen. Varsinainen investointipäätös voidaan tehdä, jos hanke saa valtioneuvoston ja eduskunnan luvan. - Nyt on aika ryhtyä valmistelemaan lisäkapasiteetin rakentamista kotimaahan. Lisäydinvoiman avulla pystymme osaltamme torjumaan ilmastonmuutosta, varmistamaan sähkön saatavuutta elinkeinoelämälle ja yksittäisille kuluttajille sekä vähentämään merkittävästi sähkön tuontiriippuvuutta, TVO:n toimitusjohtaja Pertti Simola perustelee. Eurajoen kunta on ilmaissut tukensa Olkiluoto 4 -hankkeelle ja siihen liittyvälle käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitusratkaisulle. Ympäristöarviointi valmistuu kesäkuussa

Olkiluodon neljättä laitosyksikköä koskeva ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) on edelleen kesken. Ministeriö valmistelee parhaillaan YVA -lausuntoaan. Sen odotetaan valmistuvan kesäkuun puolivälissä. TVO:n ja Posivan periaatepäätöshakemuksien valmistava käsittely alkaa ministeriössä kuitenkin välittömästi. TEM pyytää jo lähiviikkoina Säteilyturvakeskusta aloittamaan alustavan turvallisuusarvion laadinnan.

Hakemusten käsittelyssä ministeriö ottaa kuitenkin huomioon sen, että muitakin hakemuksia on tulossa. Ydinenergialain mukaan periaatepäätöshakemukset voidaan käsitellä yhdessä, jos ne ajoittuvat jokseenkin samanaikaisesti.

Suomessa on käynnissä kaksi muuta ydinvoiman lisärakentamiseen tähtäävää YVA-prosessia. Fortumin YVA-menettelyn on arvioitu päättyvän loppukesällä 2008 ja Fennovoiman vuoden 2009 alussa. Fortum haluaa rakentaa yhden yksikön lisää Loviisaan. Fennovoima tutkii neljää vaihtoehtoista sijaintipaikkaa, Kristiinankaupungissa, Pyhäjoella, Ruotsinpyhtäällä ja Simossa.

Lähteet: YLE Uutiset