1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. luonto

Ilmastonmuutos verottaa muuttolintujen määrää?

Suomeen keväisin saapuvien muuttolintujen määrä on joidenkin lajien osalta vähentynyt selvästi viime vuosikymmeninä. Yhdeksi mahdolliseksi syyksi epäillään ilmastonmuutosta, joka lisää kuivuutta ja mm. laajentaa Saharan autiomaata Afrikassa.

Muutamat Suomeen lentävät lintulajit ovat parissakymmenessä vuodessa vähentyneet jopa puoleen.

Jotkut Suomeen Afrikasta muuttajat ovat vähentyneet lähes viitisen prosenttia vuodessa viimeisen kolmen vuosikymmenen aikana. Myös muissa Euroopan maissa useat eteläisestä Afrikasta muuttavat linnut vähenevät. Esimerkiksi Britanniassa sikäläinen satakieli on käynyt kovin harvalukuiseksi, ja siellä myös käki, metsäkirvinen sekä harmaasieppo ovat vähentyneet.

Kaikki Saharan eteläpuolelle muuttavat lintulajimme eivät taannu, mutta pitkänmatkan muuttajissa on suhteessa enemmän taantuvia lajeja kuin Euroopassa talvehtivissa lyhyen matkan muuttajissa.

Muuttolintujen pesimäkantojen taantumien kaikkia syitä ei tunneta, ja luultavasti taantumat ovat usean pesimä-, muutto- ja talvehtimisalueilla vaikuttavan tekijän summa. Esimerkiksi muuttolinnuilla on vaara joutua Välimeren maiden verkkopyytäjien tai lintuja huvikseen ammuskelevien saaliiksi. Pesimäalueilla taas uhkaavat mm. tehomaatalouden ja -metsätalouden aikaansaamat ympäristönmuutokset. YLE Uutiset