1. yle.fi
  2. Uutiset

Perintötekijät vaikuttavat tupakointiin

Perintötekijöillä on vaikutusta ihmisten tupakointiin, todetaan tuoreessa väitöstutkimuksessa. Terveydenhuollon maisteri Ulla Bromsin mukaan noin puolet tupakointiin liittyvästä käyttäytymisestä selittyy geneettisillä tekijöillä.

Kotimaan uutiset

Tupakointikäyttäytymiseen kuuluvat muun muassa tupakoinnin aloittaminen, lopettaminen ja tupakoinnin määrä. Geneettiset tekijät vaikuttavat jonkin verran myös nikotiiniriippuvuuteen kehittymiseen.

Tutkimuksen mukaan perintötekijät vaikuttavat miehillä vahvemmin tupakoinnin aloittamiseen ja lopettamiseen, kun naisilla geenit vaikuttavat enemmän tupakoinnin määrään.

Bromsin saamien tulosten perusteella näyttää siltä, että tupakoinnin aloittamiseen ja lopettamiseen ja toisaalta tupakoinnin määrään vaikuttavat eri geenit.

Broms tarkasteli väitöskirjassaan myös tupakointikäyttäytymisen, sosioekonomisen aseman ja siviilisäädyn muutoksen yhteyttä tupakoinnin lopettamiseen. Tulosten mukaan korkea koulutus ja ammattiasema ennustivat tupakoinnin lopettamista. Miehillä lopettamista ennusti myös avio- tai avoliiton solmiminen, ja ylipäänsä parisuhteessa eläminen näytti edesauttavan tupakoinnin lopettamista.

Helsingin yliopistossa tehtyyn tutkimukseen osallistui noin 9 000 suomalaista kaksosta ja heidän perheenjäsentään. Aineisto kerättiin kyselytutkimuksilla ja geeninäytteillä.

Lähteet: YLE Uutiset

Lue seuraavaksi