Eesti Energia suunnittelee suurinvestointeja tuulivoimaan

Viron valtiollinen energiayhtiö Eesti Energia aikoo selvittää maan parhaat kohteet suurten tuulivoimapuistojen rakentamiselle.

luonto

Viron ympäristöministeriölle tekemässään hakemuksessa Eesti Energia on yksilöinyt 11 mahdollista aluetta, jotka sijaitsevat Itämeren rannikkoalueella sekä Peipsijärven rannalla. Investointien arvioidaan maksavan 440 - 660 miljoonaa euroa.

Yhtiön toimitusjohtajan Sandor Liiven mukaan Eesti Energia on erityisen kiinnostunut merelle sijoitetuista tuulipuistoista. Liiven mukaan kaikista uusiutuvan energian vaihtoehdoista vain merellisillä tuulipuistoilla voi olla olennaista merkitystä koko energiantuotantojärjestelmässä.

Eesti Energian tuulivoima voisi palvella myös kotimarkkinoiden ulkopuolista kysyntää, Liive sanoo. Ulkomaiset investoijatkin voisivat sijoittaa virolaiseen tuulivoimaan, jonka tuotantoa vietäisiin ulkomaille, hän kaavailee. Tuulivoiman tuotantotuki luultavasti muuttuu ajan myötä yhteiseurooppalaiseksi, Liive uskoo.

Tuulivoiman tueksi Eesti Energia suunnittelee rakentavansa biodieseliä polttoaineena käyttäviä voimaloita sekä myös lisää vesivoimakapasiteettia.

Lähteet: BNS