Suomen rahapelimonopolia suojellaan peliongelmia korostamalla

Rahapelien aiheuttamia ongelmia nostetaan Suomessa esiin kansallisen pelimonopolin säilyttämiseksi.

Kotimaa

Stakesin erikoistutkijan Tuukka Tammen mukaan yksityisen peliteollisuuden laajentuminen on synnyttänyt rahapelien yksinoikeusmaissa ahdingon, jota viranomaiset pyrkivät hallitsemaan nostamalla esiin rahapelien ongelmia.

Tammen mukaan rahapelit luokitellaan päihteiden lailla epätyypilliseksi kulutushyödykkeeksi, jonka riskien valvominen edellyttää globaalien tai EU-markkinoiden itsesääntelyä.

- Kärjistäen voisi sanoa, että koko valtiollinen ja kotimaisten peliyhteisöjen 2000-luvun toiminta ja peliongelmien korostaminen on yksinoikeuksia kriittisesti tarkasteleville EU-elimille suunnattua viestintää. Sen ydinsanoma on, että suomalainen yksinoikeusjärjestelmä toimii siltä edellytetyllä tavalla, Tuukka Tammi toteaa. EU karsastaa monopoleja Rahapeleihin liittyvään ongelmanäkökulman nousuun on Tammen mukaan monta samansuuntaista tekijää, joista tärkein on Suomen liittyminen Euroopan unionin jäseneksi. Rahapelimarkkinoiden vapautumisen myötä on käynyt yhä selvemmäksi, että kansalliset monopolit voidaan hyväksyä EU:ssa vain siinä tapauksessa, että ne kykenevät markkinoita tehokkaammin torjumaan pelaamiseen liittyviä ongelmia ja haittoja. - Peliriippuvuuden ehkäisyn, hoidon ja tutkimuksen nostaminen rahapelipolitiikan keskiöön on yritys osoittaa yksinoikeusjärjestelmän vastuullisuutta eli halua ja kykyä ehkäistä rahapelaamisen haittoja, Tammi arvioi. Rahaongelmien näkyvyyttä lisäävät myös peliriippuvuustutkimuksen kansainvälinen kasvu, pelaamisen nopea lisääntyminen 1990-luvulla, pelitoiminnan kansainvälistyminen sekä yksittäisten virkamiesten aktiivisuus ongelman esiin nostamisessa. YLE Uutiset