Piirilevyvalmistaja Aspocompin tappio pieneni

Piirilevyvalmistaja Aspocompin tappio kutistui selvästi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä vuotta aiempaan verrattuna. Liikevaihto laski 15,9 prosentia.

talous

Näkymät pysyivät ennallaan ja Aspocomp arvioi konsernin tuloksen ennen poistoja yltävän positiiviseksi kuluvana vuonna. Jatkuvien toimintojen tappio ennen veroja oli tammi-maaliskuussa 0,4 miljoonaa euroa, kun tappiota kertyi vuotta aiemmin 2,3 miljoonaa euroa.

Osakekohtainen tappio jatkuvista toiminnoista pieneni 0,01 euroon vertailukauden 0,05 eurosta. Liiketulos ylsi nollaan oltuaan vuotta aiemmin 1,4 miljoonaa euroa tappiolla.

Liikevaihto laski alkuvuonna 10,1 miljoonaan euroon vuotta aiemmasta 12,1 miljoonasta eurosta.

- Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana jatkettiin viime vuoden lopulla aloitettua rakennemuutosta ja riskien hallintaa. Aspocomp on viime vuoden lopulla toteutetun yritysjärjestelyn ja velkojen uudelleenjärjestelyn jälkeisessä projektivaiheessa, jonka aikana yhtiön toimintakyky pyritään varmistamaan tuleville vuosille, toimitusjohtaja Isto Hantila totesi osavuosikatsauksessa.

Jatkuvilla liiketoiminnoilla yhtiö tarkoittaa yritysjärjestelyjen jälkeistä rakennetta, johon kuuluvat Aspocomp Oulu, Aspocomp Thaimaa ja konsernihallinto.

Jäljelle jäävät liiketoiminnot muodostavat yhden liiketoimintosegmentin.

Oulun tehtaan liiketoiminta oli yhtiön mukaan ensimmäisen vuosineljänneksen aikana kannattavaa ja liikevoitto oli positiivinen. Myös Thaimaan tehtaan syvä tappiokierre on saatu käännettyä ja ensimmäisen vuosineljänneksen liikevoitto saavutti nollatason.

- Thaimaan yhtiön rahoitustilanne jatkui edelleen kriittisenä ja likviditeettikriisin mahdollisuus on hyvin suuri, Hantila sanoi.Aspocomp arvioi kuluvan vuoden liikevaihdon olevan noin 40 miljoonaa euroa ja tuloksen ennen poistoja olevan positiivinen johtuen kevyemmästä kustannusrakenteesta ja operatiivisen toiminnan tehostumisesta.

- Aspocompin tärkein tavoite vuonna 2008 on konsernin uudelleenjärjestely. Meadville Holdings Limitedin kanssa tehty järjestely vahvisti Aspocomp-konsernin maksuvalmiutta, mutta maksuvalmiuden loppuunsaattamiseksi vaaditaan vielä toimenpiteitä, katsauksessa sanottiin.

Lähteet: Startel