Työtaistelutilanteiden suojelutyöstä sovittava

Työtaistelutilanteissa kansalaisten henki ja terveys pitäisi turvata paremmin. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mielestä niiden turvaaminen ei ole Suomessa hyvinvointivaltiolta edellytettävällä tasolla, toisin kuin esimerkiksi Ruotsissa ja Tanskassa, jossa suojelutyömääräykset on kirjattu sopimuksiin.

Kotimaa

Viime syksynä Tehy uhkasi kunnallista hoitoalaa joukkoirtisanoutumisilla ja se oli Suomessa poikkeuksellinen työtaistelumalli. Tehy kieltäytyi sopimasta suojelutyöstä, vaikka joukkoirtisanoutumiset olisivat toteutuessaan uhanneet välittömässä hengenvaarassa olleiden kansalaisten henkeä ja terveyttä. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan riittävien suojelutyömääräysten puuttuminen johti tällöin uhkaaviin tilanteisiin.

Kunnallinen työmarkkinalaitos pitää välttämättömänä, että työsuojelumääräyksistä sovitaan kunta-alan työmarkkinaosapuolten kesken pian.

Käytännössä määräyksillä rajattaisiin työtaistelun ulkopuolelle kaikkein kiireellisin ja välittömässä hengenvaarassa olevien henki. Muutoin työtaisteluoikeus pysyisi ennallaan.

Lähteet: YLE Uutiset