1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Valtiovarainvaliokunta: Liikennehankkeita ehkä aikaistettava

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta varoittaa liikennehankkeiden kasautumisesta. Tämän vaalikauden uudet liikenneinvestoinnit aloitetaan vasta vaalikauden lopulla ja tällöin on vaarana, että samanaikainen rakentaminen nostaa kustannuksia.

Valiokunnan mielestä vuosia 2011-2012 uhkaava investointien kasauma tulee välttää.

Mikäli uusia liikennehankkeita ei saada käyntiin kuntien aikaistamisrahoituksella, hallituksen on ajoissa ryhdyttävä aikaistamaan joitakin investointeja. Valiokunnan mielestä hankeet tulisi tällöin ottaa huomioon jo ensi vuoden talousarviossa. Valiokunta ei mainitse nimeltä mahdollisesti aikaistettavia hankkeita.

Valtiovarainvaliokunta pitää väylänpidon perusrahoitusta yhä riittämättömänä. Valtiokunta arvioikin, että määrärahoja joudutaan korottamaan lisätalousarvioissa. Puunhuollolle kymmeniä miljoonia Perusväylänpidon ja yksityisteiden rahoitukseen budjettikehyksissä osoitettu 165 mijoonan euron lisäys menee pääasiassa puunhuollon turvamiseen. Lisäksi puunhuollon turvaamiseen kohdennetaan kehyksistä 60 miljoonaa. Puunhuollon turvaminen on tärkeää mutta valiokunnan mielestä on huolestuttavaa, että muun väyläverkon rahoitus alenee eikä määrärahoissa ole huomioitu kustannusten nousua. Valtiovarainvaliokunta haluaa myös uudistaa investointien budjetointia erityisesti liikennehankkeissa, koska lähes kaikki muut valtion investoinnit on siirretty budjettitalouden ulkopuolelle. Investoinnit ja käyttömenot tulisi erottaa toisistaan. Muutokset tulisi voida ottaa käyttöön seuraavan vaalikauden alussa laadittaessa vuoden 2012 talousarvioesitystä. Yliopistouudistukselle kannatusta - hallinnosta kannettiin huolta Valtiovarainvaliokunta ottaa kantaa myös muun muassa yliopistouudistukseen, jota se pitää välttämättömänä. Linjaukset yliopistojen rahoituksesta tukevat uudistusta. Valiokunnan mielestä alueellisesti kattava yliopistoverkko on keskeinen tekijä maan laadukkaan koulutuksen takaajana. Valiokunta pitää välttämättömänä, että kaikkien yliopistojen asema ja laadun kehittäminen turvataan riittävällä perusrahoituksella. Valtion tuottavuusohjelman lisävähennyksiä kohdistettaessa tulee jatkossa ottaa huomioon hallinnon mahdollisuudet selviytyä tehtävistään. Henkilöstöresurssit ovat jo tällä hetkellä monin paikoin erittäin niukat. Jatkossa muun muassa tietotekniikan antamia mahdollisuuksia on hyödynnettävä aiempaa tehokkaammin ja hyväänhenkilöstöpolitiikkaan on panostettava, linjaa valiokunta. Valtiovarainvaliokunta sai perjantaina valmiiksi mietinnön valtioneuvoston selonteosta valtiontalouden kehyksistä vuosille 2009-2012. Mietintöön sisältyy kolme vastalausetta. Eduskunta käy palautekeskustelun selonteosta ensi viikolla.