Suomalaiset uskovat poliitikkojen mielipiteiden olevan ostettavissa

Valtaosa kansalaisista uskoo, että vaalirahoitus vaikuttaa poliitikkojen mielipiteisiin. YLE Uutisten kyselyssä kolme vastaajaa neljästä uskoi, että poliitikkojen mielipiteitä voidaan ostaa. Enemmistö kansalaisista kuitenkin hyväksyy vaalirahoituksen niin yrittäjiltä kuin ammattiliitoiltakin.

Kotimaa

Taloustutkimuksen YLE Uutisille tekemän kyselyn tuloksista käy selkeästi ilmi, että kansa uskoo vaalituen vaikuttavan poliitikkojen mielipiteisiin.

Lähes kolme neljästä kyselyyn osallistuneesta vastaa kyllä kysymykseen " uskotteko, että poliitikkojen mielipiteitä voidaan ostaa vaalirahoituksella". Kaikein vahvimmin tätä mieltä olivat kyselyyn osallistuneet yli 25-vuotiaat ja ne vastaajat, jotka viime vaaleissa jättivät kokonaan äänestämättä. Rahoitus hyväksytään

Mutta vaikka rahan kykyyn ohjailla mielipiteitä uskotaankin, enemmistö eli runsaat 60 prosenttia hyväksyy ehdokkaiden vaalirahoituksen - tulipa se sitten liikemiesten taskuista tai ammattijärjestöjen kassoista.

Jotain viime viikkojen kohu vaalirahoituksen ympärillä on kuitenkin vaikuttanut. Reilusti yli kolmannes kertoi, että kohu on vähentänyt heidän luottamustaan poliittiseen järjestelmään.

Kaikein vahvimmin tätä mieltä ovat yli 50-vuotiaat. Vanhimmista ikäluokista löytyvät myös ne, joiden mielestä liikemisten ja ammattijärjestöjen vaalirahat eivät ole hyväksyttäviä. Tosin heidän osuutensa jää melko pieneksi - noin kolmannekseen.

Nukkuvien puolue saattaa kasvaa Toisaalta liki 60 prosenttia olisi sitä mieltä, että kohu ei ole kolhinut heidän luottamustaan. Tämän kysymyksen kohdalla ero viimeksi äänestäneiden ja äänestämättä jättäneiden kohdalla on noin 10 prosenttiyksikköä. Äänestämättä jättäneet sanovat kohun nakertaneen luottamusta; äänestäneiden kohdalla kielteinen vaikutus on ollut vähäisempää. Luottamus poliittiseen järjestelmään vaikuttaa siis huonontuneen juuri nukkuvien puolueessa. - Vaarana on, että vaalirahoituksesta noussut kohu vaikuttaa eniten niihin, joita politiikka ei ole tähänkään asti kiinnostanut. Nyt kiinnostaa vielä vähemmän, Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Jari Pajunen tiivistää kyselyn tuloksia. Haastattelututkimuksen on tehnyt Taloustutkimus Oy YLE Uutisten toimeksiannosta. Puhelinhaastattelut tehtiin toukokuun 20. - 27. päivinä ja kyselyyn vastasi kaikkiaan 974 henkilöä. Tilastollinen virhemarginaali on 95 prosentin luotettavuustasolla koko otoksesta noin ± 2,5 prosenttiyksikköä. YLE Uutiset

Uusimmat uutiset puhelimeesi

Lataa Yle.fi-sovellus