Vaalirahoitustoimikunta pohtimaan myös rangaistuksia

Oikeusministeriö on asettanut toimikunnan pohtimaan puolueiden vaalirahoitusta ja sen valvontaa. Toimikunnan tehtävänä on arvioida poliittisen rahoituksen nykytilaa ja laatia ehdotukset rahoituksen läpinäkyvyyden lisäämiseksi.

Kotimaa

Lisäksi toimikunta ottaa huomioon Euroopan neuvoston korruptionvastaisen toimielimen GRECO:n (Group of States against Corruption) Suomelle viime joulukuussa antamat suositukset.

Toimikunta tekee vaalirahoitusilmoitusten sisältöä koskevat ehdotukset vuoden loppuun mennessä. Myös ilmoitusvelvollisuuden rikkomista seuraavia rangaistuksia koskevat ehdotukset on tehtävä viimeistään tuolloin.

Muilta osin toimikunnan työn on oltava valmis ensi vuoden syyskuun loppuun mennessä.

Kunnallisvaalien rahoitus muuttuu nopeammin Syksyn kunnallisvaaleja koskeva lainsäädäntö muuttuu jo nopeammalla aikataululla. Hallitus antaa kesäkuussa esityksen vaalirahoituslain muuttamisesta siten, että kunnallisvaaleissa ilmoitettavan tuen alaraja laskisi nykyisestä 1 700 eurosta tuhanteen euroon. Myös vaalikampanjan menot tulisi eritellä.

Toimikunnan puheenjohtajana toimii oikeustieteen lisensiaatti Lauri Tarasti. Toimikunnassa on mukana vaalioikeuden asiantuntijoita sekä edustajat kaikista eduskuntapuolueista.

Lähteet: YLE Uutiset