Jätteistä hyödynnettiin vajaa puolet

Vuonna 2006 tuotetuista jätteistä 40 prosenttia hyödynnettiin materiaalina tai energiana, kertoo Tilastokeskus. Jätteiden kokonaiskertymä oli 69,2 miljoonaa tonnia.

luonto

Tehokkaasti on hyödynnettiin paitsi mineraalisia maamassoja, myös metalli- ja puujätettä. Puujätteitä käytettiin energiantuotannossa ja metsäteollisuudessa yhteensä 12,7 miljoonaa tonnia eli lähes kaikki syntynyt jäte.

Yhdyskuntajätteen hyödyntäminen on edelleen heikkoa. Suurin osa yhdyskuntajätteestä viedään edelleen kaatopaikalle. Samoin käy ongelmajätteille.

Kaivosten jätteisiin ollaan kiinnittämässä entistä suurempaa huomioita. Kaivosten tuottama jätemäärä tulee kasvamaan voimakkaasti, kun uusia kaivoksia avataan.

Ympäristönsuojelulakiin kirjattiin hiljan päätös kaivostoiminnan harjoittajan velvollisuudesta laatia kaivannaisjätteistään jätehuoltosuunnitelma. Myös kaivoslakia ollaan uudistamassa.

Rakentamisesta syntyy eniten jätettä Kaivoksilta syntyy jätteenä rikastushiekkaa, sivukiveä ja poistomaata yhteensä 21,5 miljoonaa tonnia. Näistä läjitettiin hyödyntämättöminä vuonna 2006 yli 18 miljoonaa tonnia. Ongelmajätteiksi niistä luetaan lähes 900 000 tonnia.

Jätteiden kokonaismäärästä lähes 90 prosenttia tuottavat rakentaminen (23,1 miljoonaa tonnia), mineraalien kaivu (21,5 miljoonaa tonnia) ja teollisuus (18 miljoonaa tonnia). Huomattavasti pienemmän osan jätemäärästä tuottavat energiantuotanto (1,6 miljoonaa tonnia), Maa- ja metsätalous sekä kalastus (2 miljoonaa tonnia) ja Palvelut ja kotitaloudet (2,9 miljoonaa tonnia).

Lähteet: YLE Uutiset