1. yle.fi
  2. Uutiset

Oikeusasiamies: Kollajan YVA-selvitys ei lainvastainen

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen mukaan Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus ei ole menetellyt lainvastaisesti ryhtyessään hoitamaan yhteysviranomaistehtäviä Kollaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä.

luonto

Apulaisoikeusasiamiehen ratkaisu oli vastaus kanteluihin, joissa pyydettiin selvitystä siitä, ovatko ympäristöviranomaisten toimet puolueellisia.

Vastauksessa todetaan, että YVA-menettelyssä ei tehdä päätöksiä hankkeen sallittavuudesta. Arviointiohjelma ei ole lupahakemukseen verrattava asiakirja eikä siinä synny luparatkaisuun verrattavaa päätöstä. YVA-menettelyn yhteysviranomaisena toimiminen kuuluu ympäristökeskuksen lakisääteisiin tehtäviin.

Sähköyhtiö Pohjolan Voima suunnittelee tekoaltaan rakentamista Kollajan alueelle huolimatta siitä, että hanke on nykyisen koskiensuojelulain vastainen.

Kanteluiden mukaan YVA­-menettely tähtää ainoastaan koskiensuojelulain purkamiseen ja mielipiteiden muokkaamiseen. Kysymys on poikkeuksellisesta ja arveluttavasta tavasta soveltaa YVA-lakia, kantelijat sanovat. Kansalaisilta viedään mahdollisuus luottaa lakien pysyvyyteen ja rikotaan luottamuksen suojaa ja oikeutettuja odotuksia, kanteluissa perusteltiin.

Lähteet: YLE Uutiset

Lue seuraavaksi