Kirkko ottamaan vastuuta ilmastonmuutoksesta

Suomen evankelis-luterilainen kirkko on julkistanut oman ilmasto-ohjelmansa. Ohjelman sanotaan kiteytyvän kolmeen myönteiseen asenteeseen; kiitollisuuteen, kunnioitukseen ja kohtuuteen.

luonto

Kirkko lähtee opetuksensa mukaisesti siitä, että luonto on lahja Jumalalta, joten siihen tulee suhtautua kiitollisuudella. Tästä seuraisi luonnon kunnioitus ja kohtuullinen käyttäminen.

Ohjelmaan on kirjattu suosituksia kirkon jäsenille, seurakunnille, hallinnolle ja lähetysjärjestöille. Suositukset painottuvat energiankulutuksen vähentämiseen kirkon hankinnoissa, rakennusten hoitamisessa ja toiminnassa, kuten työmatkoilla.

Ohjeita on mm. hautausmaiden ekologiseen hoitamiseen. Seurakuntalaisille muistutetaan että esim. lepopäivän pyhittäminen ja hiljainen elämä ovat ekotekoja. Myös kirkon sijoitusomaisuuden hoitaminen halutaan ekologiseen puntariin.

Ohjelman laatineessa työryhmässä mukana ollut pastori Pauliina Kainulainen huomautti, että vastuu luomakunnasta kuuluu aivan kirkon ydinolemukseen. Kirkko katselee elämää aina toivon läpi:

- Erityisesti lapsille ja nuorille haluamme viestiä, että tulevaisuutta ei ole peruutettu.

Kainulaisen mukaan on tärkeää, että ihminen irtautuu hallitsevasta ja etäisestä asenteesta luontoon.

Lähteet: YLE Uutiset