Vesikonferenssi pohtii keinoja veden hallintaan

Kaupungistumisen kova vauhti on tehnyt turvallisen, luotettavan ja huokean veden takaamisen entistä haastavammaksi. Vesi saattaa aiheuttaa maailman kriisit tulevaisuudessa, sanoo Singaporen pääministeri Lee Hsien Loong.

Ulkomaat

Yhä useammat kaupungit ja maat pitävät veteen käsiksi pääsyä turvallisuusuhkana ja mahdollisena konfliktin aiheuttajana, Lee sanoi avajaispuheessaan kansainvälisessä vesikonferensissa Singaporessa.

Tiistaina alkaneeseen vesikonferenssiin osallistuu tuhansia ihmisiä ympäri maailmaa.

Leen mukaan ilmastonmuutos voi pahentaa ongelmaa, koska se muuttaa veden jakelumalleja, lisää kuivia kausia ja hankaloittaa miljoonien elämää, kuten Darfurissa on tapahtunut. Puutetta etenkin vedenhallinnasta

Veden vähyys ei kuitenkaan ole ydinongelma, sillä Leen mukaan maailma ei kärsi vesipulasta. Pulaa on puhtaasta ja raikkaasta vedestä sekä vedenhallintasysteemeistä.

Vedenkäsittelylaitosten rakentaminen ei riitä, jos veden valuma-alueita ei suojella saasteilta. Lee painotti teknologian ja tutkimuksen tärkeyttä vedenhallinnassa.

Vesiteknologiassa on tehty enemmän läpimurtoja kuin ympäristöystävällisessä energiantuotannossa, hän huomautti. Suolanpoisto, veden kierrätys ja muut vedenpuhdistustekniikat ovat tulleet entistä edullisemmiksi.

Leen mukaan tarjolla on enemmän vettä oikeaan hintaan. Oikean rahoitusjärjestelmän avulla on mahdollista rakentaa vedenkäsittelylaitoksia kestävältä pohjalta.

Pääministeri muistutti, että vedenhallinta on kestävän elämänmuodon tärkeä elementti yhdessä luonnonvarojen säilyttämisen, hyvän ilmanlaadun ja järkevän kaupunkisuunnittelun ohella.

Lähteet: AFP