Suomen tuulihaukkakanta kasvaa vauhdilla

Tuulihaukkakanta kasvaa vauhdilla Suomessa. Lintu uhkasi kadota Suomen luonnosta kokonaan ympäristömyrkkyjen takia. Tuulihaukat onnistuttiin kuitenkin pelastamaan pönttöjä rakentamalla, ja nyt haukat ovat löytäneet uusia reviirejä muun muassa Kymenlaaksosta.

luonto

Tuulihaukkakanta kasvaa kovaa vauhtia ja tämän kesän pesintä näyttää onnistuneen hienosti. Esimerkiksi Etelä-Kymenlaakson alueella pönttöjä on vajaa sata ja joka toisessa on haukan pesä. Tuoreita poikasia punnitaan, mitataan ja rengastetaan parhaillaan, jotta kantaa pystytään tarkkailemaan.

Petolinnut uhkasivat hävitä Suomen luonnosta kokonaan 1960-luvulla maatalouden tehostumisen takia. Rikkaruoho- ja tuholaismyrkyt hävittivät lajitoveri muuttohaukan lähes tyystin ja sama uhkasi myös tuulihaukkoja. Tuholaiset kyllä saatiin pelloilta, mutta myrkky kertyi ravinnon mukana petolintuihin.

Myös tuulihaukkojen vanha luontainen pesäpaikka, variksenpesä oli katoamassa. Pöntötystä on kuitenkin tehty 1980-luvun loppupuolelta alkaen.

Tuulihaukan pelastusoperaatio lähti yhdestä telkän pesään hassahtaneesta yksilöstä. Nykyään kanta elää lähes täysin vanhoihin latoihin rakennettavissa pöntöissä ja metsästää peltoaukeilla jyrsijöitä. Linnusta on siis hyötyä myös maanomistajille.

YLE Uutiset