Ilmastonmuutos uhkaa lisätä terrorismia

Ilmastonmuutoksen mukanaan tuomat ongelmat saattavat lisätä terrorismia, arvioidaan tuoreessa yhdysvaltalaisessa tiedusteluraportissa.

Yhdysvaltain kansallisen tiedustelukomitean puheenjohtaja Thomas Fingar sanoo, että ilmastonmuutos pahentaa jo olemassaolevia ongelmia ja lisää samalla potentiaalisten terroristien määrää.

Ilmastonmuutos horjuttaa köyhien maiden taloutta aiheuttaen samalla levottomuuksia ja suuria muuttoliikkeitä. Kehnot ja epävarmat elinolot puolestaan tarjoavat sopivan kasvualustan ääriliikkeiden ja terroristijärjestöjen toiminnalle.

Vuoteen 2030 tähyävässä raportissa arvioidaan, että pahimmat ongelma-alueet tulevat olemaan Saharan eteläpuolinen Afrikka, Lähi-itä sekä Keski- ja Kaakkois-Aasia. Esimerkiksi Afrikassa joidenkin maiden viljasatojen pelätään romahtavan kuivuuden takia jopa puoleen nykyisestä. Vesi tuleekin jatkossa olemaan yhä tärkeämmässä asemassa ja vedensaannin turvaaminen voi jatkossa johtaa entistä vakavampiin konflikteihin.

Yhdysvalloissa pelätään, että ilmastonmuutoksen vaikutukset köyhiin maihiin heijastuvat myös Pohjois-Amerikkaan. Elintärkeiden raaka-aineiden, kuten öljy- ja kaasutoimitusten loppumisella olisi Fingarin mukaan hyvin merkittäviä geopoliittisia seurauksia.

Raportti pohjautuu Yhdysvaltain hallituksen, armeijan, yliopistojen ja YK:n tutkimuksiin ilmastonmuutoksesta. Raportti on luokiteltu salaiseksi, mutta Fingar kertoi sen pääkohtia kongressille keskiviikkona.