Uralin perhosesta tehty kantelu ei johda toimenpiteisiin

Oikeuskanslerinvirasto ei ryhdy toimiin kantelussa, joka koski YLE TV1:ssä maaliskuussa esitettyä animaatioelokuvaa Uralin perhonen. Oikeuskanslerinvirastoon oli tehty kantelu, jonka mukaan elokuvassa loukattiin ja häväistiin entisen tasavallan presidentin Mannerheimin mainetta ja kunniaa.

Kotimaa

Kantelija pyysi virastoa selvittämään, toimiko YLE toimilupansa, Suomen ja EU:n lainsäädännön ja ihmisoikeussopimusten hengen mukaisesti lähettäessään ohjelman.

Lisäksi kantelussa vaadittiin selvittämään, loukkasiko animaation tekijä teoksellaan Mannerheimin kunniaa ja mainetta, Suomen ja EU:n lakeja tai ihmisoikeuksia ja oikeutta seksuaaliseen suuntautumiseen ilman leimatuksi tulemista. Kantelija halusi myös tietää, toteutettiinko elokuva valtion apurahan turvin ja täyttikö teos valtionavun ehdot.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen Risto Hiekkataipale toteaa vastauksessaan, että asiassa ei ole tullut ilmi mitään sellaista, että hänellä olisi syytä epäillä Yleisradion toimineen lainvastaisesti tai jättäneen velvollisuutensa täyttämättä.

Elokuvan mahdollisesti saaman valtionavun osalta apulaisoikeuskansleri toteaa myös, että ilmi ei ole tullut mitään sellaista, minkä johdosta olisi syytä epäillä lainvastaista menettelyä tai laiminlyöntejä, jotka vaatisivat toimenpiteitä. Siltä osin kuin kantelu koski animaatioelokuvan ohjaajaa apulaisoikeuskansleri toteaa, että hänellä ei ole valtuuksia tutkia yksityisen ihmisen toimintaa.

Nukkeanimaatio Uralin perhonen on synnyttänyt paljon keskustelua. Erityistä pahennusta on herättänyt Mannerheimin kuvaaminen homoseksuaalina.

Lähteet: YLE Uutiset