EU helpottaa valtionapujen myöntämistä

EU:n kipailukomissaari Neelie Kroes julkaisi maanantaina komission päätöksen, jonka mukaan jäsenmaiden ei enää tarvitse ennakkoon ilmoittaa komissiolle valtionavusta, joka maksetaan pienille ja keskisuurille yrityksille niiden työllisyyden ja kilpailukyvyn kohentamiseksi.

Hyväksyttävien avustusmenetelmien määrää on samalla lisätty nykyisestä kymmenestä 26:een. Erityisenä uutuutena on valtionapu, joka voidaan myöntää naisyrittäjille näiden erityisesti kohtaamien ongelmien lievittämiseksi.

Uuden päätöksen mukaan valtionapua voidaan ilman ennakkoilmoitusta antaa esimerkiksi tuotekehitystukena jopa 7,5 miljoonaa euroa.

Komissaari Kroesin mukaan päätös, joka astuu voimaan 20 päivän kuluessa siitä, kun se on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä, vähentää ennakkoilmoitusten määrän nykyisestä puoleen.