1. yle.fi
  2. Uutiset

Asuntojen hinnat ratkaisevat lapsiperheen asuinpaikan

Asuntojen hintataso on lapsiperheiden tärkein kriteeri asuinpaikan valinnassa. Valittujen Palojen TNS Gallupilla teettämän tutkimuksen mukaan 43 % vastaajista pitää asuntojen kohtuullista hintatasoa hyvin tärkeänä ja vajaa 38 % melko tärkeänä tekijänä asuinpaikan valinnassa.

Kotimaan uutiset

Toiseksi tärkeimpänä asuinpaikan valintaperusteena pidettiin sitä, että peruskouluopetuksen lisäksi kunnassa on tarjolla myös lukio- ja ammattikoulutason opetusta. Vastaajista 70 % piti tätä hyvin tärkeänä tai melko tärkeänä tekijänä asuinpaikan valinnassa. Näiden jälkeen tärkeimpinä vaikuttajina pidettiin kunnan rikollisuusastetta, suhteellisen lyhyttä matkaa lähimpään suureen kaupunkiin sekä muiden lapsiperheiden asumista paikkakunnalla.

Kunnan veroaste ei yllättäen noussut korkealle asuinpaikan valintaan vaikuttavien tekijöiden listalla. Kunnan alhaista veroäyriä piti hyvin tärkeänä vain 10 % vastaajista. Melko tärkeänä tekijänä sen mainitsi 31 % tutkimukseen haastatelluista. Vähän vaikuttavina tekijöinä pidettiin kunnan asukasmäärän kasvua sekä asukkaiden hyvätuloisuutta.

Tutkimukseen haastateltiin suomalaisia lapsiperheitä, joissa on alle 16-vuotiaita lapsia. Haastatteluja tehtiin yhteensä 1 060 kappaletta 27.5. - 13.6.2008.

Lähteet: YLE Uutiset

Lue seuraavaksi