Varhaislapsuuden ravinto saattaa vaikuttaa älykkyyteen

Ravintolisää elämän ensimmäisinä vuosina saaneet tytöt ja pojat menestyvät älykkyystesteissä aikuisiällä muita paremmin. Kyseinen yhteys näyttäisi olevan riippumaton käydyistä kouluvuosista.

Ulkomaat

Kyseiseen tulokseen päästiin guatemalalaisessa tutkimuksessa, jossa tarkasteltiin neljässä köyhässä kylässä vuosien 1969 - 1977 aikana asuneita lapsia, joista osa oli saanut säännöllisesti proteiinirikasta ravintolisää, kun taas osa oli saanut sokeripitoista juomaa. Vuosituhannen vaihteen jälkeen lapsena kokeessa mukana olleet osallistuivat haastatteluun ja älykkyystestiin. Niiden miesten ja naisten, jotka olivat ensimmäisten kahden elinvuotensa aikana saaneet proteiinirikasta ravintolisää, todettiin aikuisiällä menestyvän älykkyysteissä paremmin kuin niiden, jotka olivat saaneet sokeripitoista juomaa tai proteiinirikasta ravintolisää myöhemmin lapsuudessa. Yhteys oli merkitsevä senkin jälkeen, kun tutkijat ottivat huomioon muita älykkyyteen yhteydessä olevia tekijöitä kuten kouluvuosien määrän. Proteiinirikasta ravintolisää ensimmäisinä elinvuosinaan saaneiden lasten havaittiin kuitenkin kuluttaneen koulunpenkillä aikaa hieman muita pidempään, mihin on tutkijoiden mukaan saattanut vaikuttaa vanhempien lapsissaan näkemä potentiaali. Tutkijat toteavat tulosten korostavan entisestään monipuolisen ruokavalion merkitystä elämän ensimmäisinä vuosina ja toivovat tuloksia sovellettavan tulevaisuudessa puutteellisissa oloissa elävien lasten kohdalla. Uutispalvelu Duodecim