Paanajärven vienankarjalaiskylä pyrkii Unescon maailmanperintökohteeksi

Vienan Karjalassa sijaitsevasta Paanajärven kylästä on julkaistu monitieteellinen kirja englannin kielellä. Kirjalla pyritään lisäämään Paanajärven mahdollisuuksia päästä yhdeksi YK:n tiede- ja kulttuurijärjestön Unescon maailmanperintökohteista.

kulttuuri

Kalevalaisen kulttuuriperinteen vaalimiseen keskittyneen Juminkeko-säätiön julkaisemassa kirjassa on arkkitehtuuria, kansanmusiikkia ja -tanssia, pukuperinnettä ja muuta kulttuuria. Kuvitus on pääasiassa valokuvia 15 viime vuoden ajalta. Venäjänkielisenä kirja julkaistiin jo viisi vuotta sitten, mutta englanninkielisenä siltä toivotaan potkua Paanajärven pyrkimyksille päästä yhdeksi ihmiskunnan tärkeimpinä pidetyistä kulttuurikohteista. Maailman kulttuurimuistomerkkejä vaalivan World Monument Watch -järjestön sadan uhanalaisimman kulttuurikohteen listalla Paanajärvi on ollut kaksi kertaa, viimeksi vuosina 2000 - 2001. Venäjällä neuvostoaikana laaditun suunnitelman mukaan alueelle saatetaan rakentaa vesivoimalaitos, joka upottaisi Paanajärven. Rakennuskanta on kestänyt sodat ja likvidoinnit Kemijoen varressa sijaitseva Paanajärvi on yksi Vienan Karjalan vanhimmista kylistä. Kylässä oli asutusta jo esihistoriallisella ajalla. Nykyisin se on Kemijoen viimeinen karjalaiskylä. Suomalaiset tutkijat ja perinteenkerääjät kävivät alueella ahkerasti 1800-luvulla, mutta Juminkeon mukaan Paanajärvellä olisi myös nykytutkimukselle paljon annettavaa, sillä esimerkiksi Kemijoen uittoperinne ei ole yhtä hyvin tallella missään muualla. Erityisen arvokasta on rakennusperinne, Appanjärven poikkeuksellisen ehjä vanha kyläkokonaisuus. Taloja kylässä on noin 50. Paanajärven kiinnostavuutta lisää myös sen vuosisatoja kestänyt kaksikielisyys. Ennen toista maailmansotaa se oli Kalevalan piirin ainoa kylä, jonka asukkaat hallitsivat myös venäjän. Nykyisin asukkaat ovat jo enimmäkseen eläkeiässä; nuoremmat asuvat puolentoista kilometrin päässä Uudella Paanajärvellä. YLE Uutiset Juminkeon verkkosivu esittelee Paanajärven ja muut Vienan Karjalan runokylät. (siirryt toiseen palveluun)