Työstressi lisää naisten migreeniriskiä

Työstressi lisää naisten riskiä sairastua migreeniin. Stressistä kärsivien naisten migreeniriski on 23 prosenttia suurempi kuin muiden työssäkäyvien naisten.

Kotimaa

Työterveyslaitoksen johtamassa tutkimuksessa työstressiä mitattiin kyselylomakkeella, ja sitä kuvasi kova ponnistelu vähän palkitsevassa työssä.

Tutkimuksessa todettiin migreenin lisäävän myös sairauspoissaoloja. Migreeniin sairastuneilla on vuosittain keskimäärin viisi sairauslomapäivää muita enemmän, he ovat sairauslomalla keskimäärin 20,1 päivää vuodessa. Niillä, joillä migreeniä ei ole, poissaoloja on 14,7 päivää.

Tiettävästi laajimmassa työtä ja migreeniä koskevassa tutkimuksessa selvitettiin migreeniä sairastavien kunta-alan työntekijöiden sairauspoissaoloja ja tekijöitä, jotka ennustavat migreeniin sairastumista. Tutkimukseen osallistui yhteensä 27 127 naista, jotka vastasivat kyselyihin terveydestä ja työoloista vuosien 2000 ja 2004 välillä.

Lähteet: YLE Uutiset