Kymmenille tuhansille seiskaluokkalaisille tukimateriaalia

40 000:ta yläkouluun siirtyvää seiskaluokkalaista tuetaan Nuorten Akatemian Tukea seiskoille -materiaalilla. Tukimateriaalissa keskitytään nuorten sosiaalisten suhteiden ja harrastamisen tukemiseen.

Kotimaa

Materiaali tarjoaa muun muassa opettajille tuntisuunnitelmia ja harjotteita, vanhempien materiaalissa taas kerrotaan nuorten elämänvaiheesta ja sen tukemisesta.

- Opettaja voi ratkaisevasti vaikuttaa luokan ilmapiiriin kannustamalla myönteiseen vuorovaikutukseen, tunteiden ilmaisuun, toisten huomioonottamiseen ja kunnioittamiseen. Siirtymävaiheessa annettu tuki on parasta koulukiusaamisen ennaltaehkäisyä, sanoo Nuorten Akatemian projektipäällikkö Kaisa Pietilä.

Hankkeessa on mukana eri puolilta Suomea 424 koulua, joissa on 2 043 luokkaa. Hanketta tukee Raha-automaattiyhdistys. Materiaali löytyy myös sähköisessä muodossa verkkosivuilta: Nuoret (siirryt toiseen palveluun) Opettajat (siirryt toiseen palveluun) Vanhemmat (siirryt toiseen palveluun) YLE Uutiset