Afrikan gorillakanta yllättävän vahva

Afrikan gorillakanta on osoittautunut selvästi vahvemmaksi kuin mitä tutkijat ovat viime vuosina pelänneet. Kongon tasavallan pohjoisosassa tehdyssä kartoituksessa löytyi peräti 125 000 gorillaa, jotka kuuluvat läntisiin tasankogorilloihin (Gorilla gorilla gorilla), kertoo BBC.

luonto

Edellinen kartoitus tehtiin 1980-luvulla ja tulokseksi saatiin noin 100 000 yksilöä. Tämän jälkeen metsästyksen ja ebola-viruksen on pelätty vähentäneen gorillakantaa noin puoleen.

Tulos on iloinen yllätys eläintutkijoille. Tärkein tekijä eläimen uuteen menestykseen on tutkijoiden mielestä määrätietoinen suojelutyö, jota Kongon suojelualueilla on tehty. Toisaalta kannan kasvuun vaikuttaa se, että gorillat elävät syrjäisillä ja vaikeapääsyisillä seuduilla, ja niiden asuma-alueella on runsaasti ravintoa.

Tutkijat muistuttavat kuitenkin, ettei eläinten lukumäärä ole tärkein tekijä niiden uhanalaisuutta arvioitaessa. Olennaisinta on kannan muutos ja se on kaikilla gorillalajeilla vuorigorillaa lukuunottamatta ollut laskeva.

Afrikan länsi- ja keskiosissa elävät gorillat luokitellaan kahdeksi eri lajiksi: Gorilla gorilla ja Gorilla beringei. Kummallakin lajilla on kaksi alalajia. Gorilla gorillan alalajit ovat läntinen tasankogorilla ja äärimmäisen uhanalainen cross river gorilla (Gorilla gorilla diehli), jota on jäljellä vain muutamia satoja yksilöitä.

Gorilla beringein alalajit ovat puolestaan äärimmäisen uhanalainen vuorigorilla (Gorilla beringei beringei) ja erittäin uhanalainen itäinen tasankogorilla (Gorilla beringei graueri), joita kumpaakin on ympäristöjärjestö WWF:n tietojen mukaan jäljellä enää muutamia satoja tai tuhansia yksilöitä.

Lähteet: BBC, YLE Uutiset