Kuntien satsaus koulukirjoihin vaihtelee

Oppikirjoihin käytetty rahamäärä vaihtelee kunnissa merkittävästi. Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijoiden, Opsian tekemän kyselyn mukaan ero eniten ja vähiten koulukirjoihin panostavan kunnan välillä on yli kolminkertainen.

Kotimaa

Valtakunnallisesti oppikirjakulut ovat noin 1,5 prosenttia perusopetuksen kokonaisbudjetista. Eniten rahaa oppikirjoihin käyttänyt Haapajärven kaupunki hankki kirjoja oppilasta kohden 220 eurolla vuodessa. Vähiten oppikirjoihin panosti Lemun kunta, jossa kirjoja hankittiin 65 eurolla oppilasta kohden. Kyselyssä oli mukana yli sata kuntaa. - Tämä tulos vahvistaa viime vuonna tehdyn kyselyn tulokset. Erojen määrä on niin iso, ettei ole liioiteltua väittää oppilaiden olevan eriarvoisessa asemassa eri kunnissa, sanoo Opsian hallituksen jäsen Markku Suortamo. Erot kirjahankinnoissa pysyneet samoina Suortamon mukaan erityisen huolestuttavaa on se, etteivät erot näytä juurikaan pienentyvän. Suortamon kyse ei ole siitä, etteikö kunnilla olisi halua panostaa kirjoihin, mutta resurssit ovat usein liian vähäiset. Hän muistuttaa kuitenkin, ettei oppikirjoissa kannattaisia säästää. - Maailma muuttuu jatkuvasti eikä peruskoulussa ole varaa käyttää vanhentunutta tietoa sisältävää oppimateriaalia, sillä oppikirja on kuitenkin oleellisin opetusväline. Opsian näkemyksen mukaan suomalaisten toistuva menestys eurooppalaisessa PISA-tutkimuksessa selittyy hyvän opetuksen lisäksi osin myös suomalaisten koulukirjojen erinomaisella laadulla. YLE Uutiset Koulujen alkaminen kasvattaa kauppojen myyntiä (siirryt toiseen palveluun)