Brax: Oikeusministeriö ei lepsuillut vaalirahailmoitusten käsittelyssä

Oikeusministeri Tuija Brax (vihr.) torjuu epäilyt, että ministeriö olisi lepsuillut kansanedustajien vaalirahoitusilmoitusten käsittelyssä. Brax antoi kommenttinsa sen jälkeen, kun oikeusministeriö antoi oikeuskanslerille lisäselvityksensä vaalirahoitusilmoitusten käsittelystä ministeriössä.

Kotimaa

Ohjeesta puuttui viime eduskuntavaaleissa kohta, jossa edustajille on alleviivattu sitä, että tukiryhmän saama tuki tulee ilmoittaa ja tarpeen mukaan eritellä. Asia käy ilmi oikeusministeriön oikeuskanslerille antamista lisäselvityksistä. Vaalijohtaja Arto Jääskeläinen on pahoitellut virhettään ja ottanut siitä vastuun.

- Hän (vaalijohtaja Arto Jääskeläinen) on asian selvästi kirjoittanut, jopa kahteen kertaan, mutta viimeisissä vaaleissa hän on unohtanut "toisin sanoin" -lauseen pois. Se on selvä kömmähdys. Jääskeläinen on sen itsekin sanonut ja ottanut siitä täyden vastuun, ministeri Tuija Brax sanoo YLE Uutisille.

Vaalijohtaja Arto Jääskeläinen tuo vastauksessaan esille, että ilmoitusvelvollisille tarkoitettuun kirjeeseen on vuodesta 2004 lähtien sisällytetty teksti, joka kertoo vaalirahoituslainsäädännön pääsisällöstä.

Tekstin mukaan ilmoituksessa tulee olla tieto kampanjan kokonaiskuluista ja rahoituksesta. Vuoden 2007 kirjeestä tieto tukiryhmiltä saadun tuen ilmoittamisesta on kuitenkin jäänyt puuttumaan erehdyksen vuoksi.

Brax sanoo halunneensa tiukempaa säätelyä Oikeusministeri Tuija Brax sanoo lausunnossaan, että kahdeksan vuotta sitten hallituksen esityksessä lakiin sisältyvää rahoitustietojen julkistamisvelvollisuutta ei katsottu tarpeelliseksi tehostaa oikeudellisesti tai hallinnollisilla pakkokeinoilla. Braxin mukaan hän itse olisi ollut valmis pidemmälle menevään vaalirahoitussäätelyyn, mutta silloisen hallituksen ja eduskunnan poliittinen tahto oli, että säätely ei muodostu tiukaksi ja yksityiskohtaiseksi. Vuonna 2000 poliittisen vastuun toteutumisen katsottin riittävän, että ilmoitukset pidetään "sellaisinaan" julkisesti saatavilla. Brax painottaa, että lainsäätäjien tarkoitus oli, ettei oikeusministeriöllä ole velvollisuutta eikä oikeutta tarkastaa ilmoituksessa annettujen tietojen oikeellisuutta. Brax sanoo pitäneensä selvänä, että vaalirahoitusta koskevaa lainsäädäntöä pitää uudistaa, kun Euroopan neuvoston korruptionvastainen toimielin GRECO antoi Suomelle viime vuonna suosituksensa puolue- ja vaalirahoituksesta. Braxin mukaan vaalirahoituslain uudistamisen aikataulu on ollut johdonmukainen ja läpinäkyvä, vaikka sitä valmistelevan toimikunnan asettaminen siirtyikin parilla kuukaudella. Oikeuskansleri Jaakko Jonkka vaati lisäselvitystä, koska hän ei ollut tyytyväinen ministeriön kesäkuussa antamiin tietoihin. Jonkka on halunnut tietää, miksi ongelmiin puututtiin vasta tänä vuonna syntyneen kohun aikana. Ongelmat ovat kuitenkin olleet ministeriön tiedossa jo vuosia. Oikeuskansleri viittasi erityisesti vaalijohtaja Arto Jääskeläisen antamiin lehtilausuntoihin valvonnan ylimalkaisuudesta ja kysyi, onko ongelmat tuotu selvästi esiin myös ministerille. YLE Uutiset

Lähteet: Oikeusministeriön selvitykseen