Tutkijat näkevät Itämeren kaasuputkessa ympäristöriskien vaaran

Itämeren tutkijat varoittavat Venäjän ja Saksan välisen maakaasuputken rakentamisen mahdollisista ympäristötuhoista. Putken rakentaminen vapauttaisi merenpohjan kerrostumista myrkyllisiä ja haitallisia aineita.

luonto

Suomen talousalueella yli 350 kilometrin matkan kulkeva kaasuputki huuhtoisi rakennusvaiheen aikaisten samentumien lisäksi pintaan haitallisia ja myrkyllisiä aineita.

Merentutkimuslaitoksen professori Markku Viitasalo ennakoi lisäksi mutkallisia oikeuskiistoja, joissa ympäristövahinkoja ei korvaisi kukaan.

- Uhat liittyvät haitallisten aineiden ja ympäristömyrkkyjen siirtymiseen sedimentistä ihmiseen, Viitasalo sanoo.

Professorin mukaan vaaraa aiheuttavat muun muassa elohopea, kadmium sekä DDT- ja PCB-yhdisteet, joita on siiirtynyt teollisuustuotannosta luontoon ja mereen kasvisplaktoniin sekä edelleen vajotessaan sedimentteihin. - Maksajaa ei kyllä näille vahingoille löydy sieltä taholta, joka sen aiheuttaa. Ei ole mitään mekanismia, jolla pytyttäisiin suoraan osoittamaan, että nämä mahdolliset haittaaineiden lisääntyneet pitoisuudet olisivat pelkästään tämän putken aiheuttamia. Sitä on erittäin vaikea oikeusteitse osoittaa, Viitasalo sanoo. Myös Itämeren tilaa tutkivan Aranda-aluksen matkanjohtaja, erikoistutkija Juha Flinkman varoittaa sedimenttien kaivelun seurauksesta. Hän muistuttaa, että merenpohjassa on myös hylkyjä, joissa saattaa olla öljyä. - Siellä voi olla dumpattuna sodanaikaisia taistelukaasuja ja muuta vastaavaa. Minne niitä on dumpattu ja miten paljon - ne tiedot ovat hyvin epämääräisiä, Flinkman sanoo. YLE Uutiset