Venäjä uhka Pohjoismaiden ilmanlaadulle

Terveydelle haitalliset ilmansaasteet ovat vähentyneet Pohjoismaissa merkittävästi. Pohjoismaiden ministerineuvoston tiistaina julkaiseman raportin mukaan Venäjältä tulevat saasteet ovat kuitenkin uhka Pohjolan edistysaskelille.

luonto

Raportissa tarkastellaan kaukokulkeutuvien ilmansaasteiden vähentymistä ja arvioidaan, miten pitkällä Pohjoismaat ovat ilmanlaatutavoitteiden saavuttamisessa.

Vuonna 1999 Pohjoismaat hyväksyivät YK:n kauttakulkeutumissopimukseen liittyvän Göteborgin pöytäkirjan. Se perustuu kansainväliseen yleissopimukseen, jolla pyritään ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumisen vähentämiseen.

Venäjä ei ole hyväksynyt Göteborgin päytäkirjaa. Talouskasvu on kuitenkin lisännyt Venäjän päästöjä ja ne heikentävät ilmanlaatua etenkin Suomessa.

Raportin mukaan rikkioksidia voidaan poistaa melko edullisesti, kun taas keinot typen oksidien vähentämiseen ovat puutteellisia ja kallita. Typen oksidien päästöistä muodostuu sekundaarihiukkasia ja alailmakehän otsonia, jotka ovat terveydelle haitallisia. Lisäksi typpilaskeuma on vahingollinen Pohjoismaiden luonnolle.

YLE Uutiset Lue lisää ympäristöyhteistyöstä (siirryt toiseen palveluun)