SuPer: Hoitajista on saatava kattava rekisteri internetiin

Kaikkien terveydenhuollon ammattilaisten rekisteröimisestä on tehtävä lakisääteinen velvollisuus, vaatii Suomen lähi- ja perushoitajaliiton SuPerin puheenjohtaja Juhana Palomäki. Hänen mukaansa kattava, yhdenmukainen rekisteri parantaisi potilasturvallisuutta.

Hallitus on jo hyväksynyt lakiesityksen, joka mahdollistaa terveydenhuollon ammattilaisten tietojen julkaisemisen internetissä. Sen tavoitteena on helpottaa kansalaisten tiedonsaantia ammattihenkilöistä ja heidän pätevyydestään.

Palvelu sisältäisi tiedot sekä laillistetuista että nimikesuojatuista henkilöistä, jotka ovat saaneet terveydenhuollon ammatillisen koulutuksen. Rekisteröinti ei kuitenkaan olisi pakollista nimikesuojatuille lähi- ja perushoitajille.

Palomäki pyytää sosiaali- ja terveysministeriötä yhdenmukaistamaan rekisteröinnin potilasturvallisuuden takaamiseksi. Hänen mukaansa lakisääteisyys on ainoa keino saada lähi- ja perushoitajien julkisesta rekisteristä kattava. Hän ehdottaa, että opiskelijat rekisteröitäisiin tutkinnon suorittamisen yhteydessä.

SuPeriin kuuluu 70 000 lähi- ja perushoitajaa, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla. Listausta vastustavassa adressissa yli 5 000 nimeä Jo yli 5000 sairaanhoidon ammattilaista on allekirjoittanut adressin nimiensä julkaisemisesta internetissä. Allekirjoittajat kokevat yksityisyydensuojansa tulleen loukatuksi.

TEHYn OYSin ammattiosaston puheenjohtaja Marja Niskasaari toteaa, että ihmisillä on oikeus saada tietää, että hoitavalla henkilöllä on laillistettu ammattinimike. Toisaalta Niskasaari ymmärtää myös adressin allekirjoittajia.

- Ihmisiä hämmentää se, että meidän pitäisi olla yksityisiä ihmisiä vapaa-ajallamme ja joudumme pitämään salaista puhelinnumeroa, ettei meitä häirittäisi. Toisaalta nimi olisikin syntymäaikoineen näkyvissä internetissä. Tämä on sellainen ristiriita, joka varmasti aiheuttaa adressienkeräämistarpeen, Niskasaari sanoo.