Alankomaissa sata miljardia euroa kuluu merenpinnan nousun estämiseen

Alankomaiden on käytettävä yli sata miljardia euroa suojautuakseen merenpinnan nousulta, sanoo maan hallitus.

luonto

Ilmastonmuutoksen arvioidaan nostavan merenpintaa tämän vuosisadan aikana 0,65 - 1,3 metriä ja seuraavan vuosisadan aikana jopa neljä metriä, sanoo hallituksen asettama asiantuntijaryhmä raportissaan. Suuri osa Alankomaista on merenpinnan alapuolella, ja maata suojaavat suuret patorakennelmat. Asiantuntijat esittävät patojen korottamista sekä suurta ohjelmaa rantaviivan täyttämiseksi lisämaalla 350 kilometrin matkalla. Pohjanmeren rantaviivaa olisi laajennettava kilometrillä siirtämällä rantaan suuret määrät hiekkaa. Asiantuntijat varoittavat myös meriveden sekoittumisesta jokivesiin, mikä johtaisi ihmisten käyttämän veden suolaantumiseen. Toinen juomavettä uhkaava seikka ovat ilmastonmuutoksen aiheuttamat kuivat kaudet. Pääministeri Jan Peter Balkenenden mukaan Alankomaiden on käytettävä vuosittain 1 - 1,5 miljardia euroa merenpinnan noususta johtuvien uhkien torjumiseen. Luku vastaa 0,3 prosenttia maan bruttokansantuotteesta. Euroopan unionilta pyydetään tukea.

Lähteet: Reuters, AFP, DPA