Verenluovuttajista krooninen pula

SPR:n veripalvelua vaivaa krooninen luovuttajapula. Leikkauksia tehdään sairaaloissa taas tavalliseen tapaan hiljaisemman kesän jälkeen, mutta verenluovuttajia on vähemmän kuin aiempina syksyinä, kertoo Mediuutiset.

Kotimaa

Luovuttajaryhmien väheneminen on yksi syy pahenevaan veripulaan. Vielä seitsemisen vuotta sitten verenluovutukseen tultiin työpaikoilta suuremmalla joukolla, mutta nykyisin ryhmiä käy huomattavan harvoin.

- Tarvitsemme yli tuhat luovuttajaa joka arkipäivä, mutta luvattoman usein määrä on jäänyt kolminumeroiseksi, harmittelee verenluovutuksen kehitysjohtaja Juha Soikkeli.

Veripulaan on etsitty helpotusta myös luovutuskriteereitä keventämällä. Nykytekniikalla verta on mahdollista prosessoida entistä paremmin, joten esimerkiksi verenpaine- ja kolesterolilääkkeiden käyttö ei ole enää este luovuttajaksi ryhtymiselle. Sairaalat maksavat veren kallistumisesta Tulevaisuudessa veri voi käydä entistä kalliimmaksi sairaaloille. SPR myy verta hinnalla, joka kattaa tuotantokulut. Kustannukset ovat nousussa, sillä sekä luovutustapahtumien järjestäminen että verituotteiden kuljettaminen on kallistunut. Myös verivarastojen jatkuva niukkuus nostaa hintaa. Silti veriyksikön hinta on Suomessa yhä huomattavasti alhaisempi kuin monissa muissa Euroopan maissa. Esimerkiksi Irlannissa kustannukset ovat liki 2,5-kertaiset. Keskittynyt ja vapaaehtoisuuteen perustuva verihuolto on pitänyt hinnat Suomessa kansainvälisesti verraten alhaisina. Suomen laki kieltää maksamasta luovuttajille, jottei veren myymisestä tulisi ansaintakeinoa esimerkiksi päihdeongelmaisille tai muutoin epätoivoisessa tilanteessa oleville. YLE Uutiset