Sisäinen "numerotietoisuus" on yhteydessä matematiikan taitohin

Ihmisten sisäinen kyky arvioida lukumääriä on vahvasti yhteydessä matemaattisiin taitoihin. Sunnuntaina julkaistun amerikkalaistutkimuksen mukaan ihmisillä on synnynnäinen kyky käsittää numeroita ja tuo kyky vaihtelee voimakkaasti yksilöiden välillä.

Ulkomaat

Marylandissa sijaitsevan Johns Hopkins yliopiston tutkimuksen perusteella nuoret, joiden numerotietoisuus on hyvin kehittynyt, ovat hyviä koulumatematiikassa jo lapsina. Kyky nopeasti arvioida määriä on tunnistettu jopa nelikuisilla vauvoilla.

Tutkimuksessa testattiin 64:n 14-vuotiaan kykyä arvioida lukumääriä näyttämällä heille tauluja, joissa oli eri määriä sinisiä tai keltaisia pisteitä. Nuorten tehtävänä oli todeta, kumman värisiä pisteitä taulussa on enemmän. Tauluja näytettiin oppilaille vain yhden viidesosa sekunnin verran.

Tutkijat havaitsivat, että nuorten kyky huomata se, kumpaa väriä taulussa on enemmän, vaihteli huomattavasti. Tämän perusteella osa nuorista on siis parempia tekemään nopeita arvioita pisteiden määristä.

Tutkimuksen mukaan nopea havainnointikyky on yhteydessä myös koulumatematiikan taitoihin. Kuvatestissä parhaimmin pärjänneet lapset saivat parhaat tulokset myös matematiikan taitoja mittaavissa testeissä. Tulos säilyi vaikka muut tekijät, kuten oppilaan älykkyysosamäärä, otettiin huomioon tutkimuksessa.

Lähteet: AFP