Hyppää sisältöön

Ensimmäinen hiilidioksidin talteenottolaitos koekäyttöön

Energiayhtiö Vattenfall on ottanut käyttöön maailman ensimmäisen hiilidioksidin talteenottolaitoksen. Kyseessä on pieni, 30 megawatin suuruinen koelaitos. Se on sijoitettu Saksan itäiseen Brandenburgin osavaltioon, Schwartze Pumpen ruskohiilivoimalan yhteyteen.

Pilottivoimalan käytössä syntyvä hiilidiksidi otetaan talteen, mikä Vattenfallin mukaan onnistuu lähes kokonaan. CO2 muutetaan nestemäiseen muotoon ja varastoidaan maaperään.

Vattenfall-yhtiön aikomuksena on rakentaa vuoteen 2015 mennessä kaksi suurempaa, 500 megawatin koelaitosta. Hiilidioksidin talteenoton on määrä olla taloudellisesti kannattavaa ja sovellettavissa suurimuotoiseen teolliseen toimintaan vuonna 2020.

- Hiilellä on tulevaisuus, hiilidioksidipäästöillä ei, muotoili Vattenfall Europen hallituksen puheenjohtaja Tuomo Hatakka.

Ympäristönsuojelijat osoittivat laitoksen käyttöönoton aikaan mieltään laitoksen ulkopuolella. Heidän mukaansa fossiilisten polttoaineiden käyttäminen ei ole hyväksyttävää ilmastonmuutoksen takia. Myös suomalainen energiayhtiö Fortum on mukana hiilidioksidin talteenoton tutkinnassa.

YLE Uutiset, DPA