1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. talous

Metsäyhtiö UPM jakautuu kolmeen liiketoimintaryhmään

Metsäyhtiö UPM siirtyy uuteen liiketoimintarakenteeseen joulukuun alussa. Jatkossa yhtiö muodostuu kolmesta liiketoimintaryhmästä, jotka ovat energia ja sellu, paperi sekä tekniset materiaalit. Yhtiö on nykyisin jakautunut viiteen toimialaan.

Energia ja sellu -liiketoimintaryhmään kuuluvat Suomen sellutehtaat, vesivoimalaitokset sekä osuudet sellu- ja energiayhtiöissä. Ryhmä vastaa myös metsistä ja puunhankinnasta sekä sahateollisuudesta.

Myös biopolttoaineliiketoiminta kuuluu tähän ryhmään. Ryhmän johtoon tulee Tapio Korpeinen, 45, joka on nykyisin UPM:n strategiajohtaja.

Paperiliiketoimintaryhmään kuuluvat aikakauslehti-, hieno-, sanomalehti- ja erikoispaperit. Ryhmän johtajaksi on nimitetty Jyrki Ovaska, 49. Ovaska on nykyisin UPM:n aikakauslehtipaperitoimialan johtaja.

Tekniset materiaalit -liiketoimintaryhmään kuuluvat tarralaminaatti-, vaneri-, puumuovikomposiitti- ja RFID-liiketoiminnat.

Ryhmän johtajaksi on nimitetty Jussi Vanhanen, 36. Hän johtaa nykyisin UPM:n tarratoimialan Euroopan-toimintoja.