Aivovuoto Suomesta ei ole kiihtynyt

Etlan selvityksen mukaan korkeasti koulutettujen muutto pois Suomesta ei näytä kiihtyneen viime vuosina, vaikka ulkomailla asuvien korkeasti koulututettujen suomalaisten määrä kasvaa hiljalleen.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (Etla) mukaan kokonaisuutena Suomeen muuttaa enemmän ihmisiä kuin Suomesta pois. Suomeen on muutanut muutti viime vuosina 20 000 - 26 000 henkeä vuodessa. Suomesta ulkomaille on muuttanut samaan aikaan noin 12 000 - 13 000 henkeä vuodessa.

Suomeen muuttavien koulutustaso on kuitenkin keskimäärin huomattavasti alhaisempi kuin Suomesta muuttavien. Etlan mukaan voidaan sanoa, että Suomi korvaa laatua määrällä.

Asian perusteellista selvittämistä vaikeuttaa kuitenkin se, ettei maahanmuuttajien koulutuksen tasosta tehdä tilastoja.

Suuri osa maahanmuuttajista Venäjältä ja Virosta

Etla arvioi Pohjoismaiden vertailussa, että Suomeen muuttavien henkilöiden koulutustaso on todennäköisesti korkeampi kuin muiden Pohjoismaiden maahanmuuttajien. Suuri osa maahanmuuttajista tulee Suomeen Venäjältä ja Virosta. Muissa Pohjoismaissa merkittävä osa maahanmuuttajista on kotoisin Lähi-idästä.

Maahanmuuttajat menestyvät Suomen työmarkkinoilla yhtä huonosti kuin muissa Länsi-Euroopan maissa. Maahanmuuttajien työttömyysaste on sekä Suomessa että suuressa osassa Länsi-Eurooppaa kaksinkertainen kantaväestön työttömyysasteeseen verrattuna. Tämä on Etlan mukaan hyvin vakava ongelma.

Alueelliset erot maahanmuuttajien työttöyydessä ovat Suomessa suuria. Joillakin alueilla maahanmuuttajat työllistyvät hyvin, toisilla alueilla huonosti.

Esimerkiksi Lohjan seudulla maahanmuuttajien työttömyysaste vuonna 2006 oli 2,6 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kantaväestön, mutta Mikkelin työssäkäyntialueella peräti 21,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kantaväestön.