1. yle.fi
  2. Uutiset

EU-valiokunta: Turve ei ole uusiutuvaa energiaa

EU-parlamentin teollisuusvaliokunta on hylännyt yritykset muuttaa turpeen energialuokittelua siten, että turve hyväksyttäisiin uusiutuvaksi energiaksi. Suomi on yrittänyt muuttaa luokitusta, jotta Suomen laajaa turve-energiantuotantoa voitaisiin nimittää bioenergiaksi.

luonto

Europarlamentaarikko Satu Hassi (vihr.) on tyytyväinen päätökseen. Hänen mukaansa turpeen ilmastopäästöt ovat jopa hiiltäkin suuremmat, joten turvetta ei voida pitää uusiutuvana energianlähteenä.

Teollisuusvaliokunta käsitteli EU-komission esitystä uusiutuvan energian käytön tehostamiseksi ja sen määritelmän täsmentämiseksi. Valiokunta tuki tavoitetta, että EU-alueen energiasta tulee viidenneksen olla tuotettu uusiutuvilla energianlähteillä vuonna 2020. Hassin mukaan tämä tavoite merkitsee, ettei uudelle ydinvoimalalle ole enää tarvetta.

Valiokunta myös täsmensi biopolttoaineen määritelmää siten, että polttoaineen tuotanto ei saa haitata ympäristöä tai ihmisiä. Tästä syystä vuonna 2020 vähintään 40 prosenttia uusiutuvasta energiasta on oltava sellaista, ettei sitä ole tuotettu ihmisen ruoaksi kelpaavasta materiaalista.

Valiokunta esittää myös, että kaiken energiabiomassan on täytettävä vastuullisen tuotannon kriteerit.

Biopolttoaineiden tuen valiokunta haluaa suhteuttaa siten, että suurin tuki annetaan eniten hiilidioksidipäästöjä vähentäville energiamuodoille. Vuoteen 2015 mennessä liikenteen uusiutuvalla energialla on voitava vähentää päästöjä 60 prosenttia päästöistä verrattuna fossiilisiin energiamuotoihin.

Ympäristöjärjestö WWF on tyytyväinen valiokunnan linjauksiin. Asia etenee seuraavaksi EU-parlamentin ympäristövaliokuntaan.

Lähteet: AFP, Reuters, YLE Uutiset

Lue seuraavaksi