WWF: Syöttötariffi kustannustehokas tapa lisätä uusiutuvaa energiaa

Syöttötariffit ovat järkevä tapa lisätä uusiutuvaa energiaa, kertoo ympäristöjärjestö WWF:n konsulttitoimisto Gaialta tilaama selvitys. Syöttötariffi on paitsi kustannustehokas, myös uutta yritystoimintaa ja työtä luova uusiutuvan energian edistamiskeino, kertoo selvitys. Tariffien avulla esimerkiksi Saksassa on saavutettu päästövähennykset, jotka vastaavat puolta koko Suomen ilmastopäästöistä.

luonto

Selvitys tarkastelee erityisesti ns. Saksan päästötariffimallia, jossa energiantuottajat saavat tietyn ennalta määritellyn hinnan 20 vuoden ajan. Viime hallitusneuvotteluissa esillä oli juuri Saksan päästötariffimalli, jonka varsinkin kokoomuksen edustajat tyrmäsivät pitäen sitä tehottomana ja kalliina. Hallitus neuvottelee parhaillaan uusiutuvan energian tukemisesta osana energia- ja ilmasto-ohjelmaansa.

Gaian selvityksessä todettiin, että Saksankin syöttötariffimallilla kustannukset kuluttajalle ovat olleet alle 1 senttiä kilowattitunnilta, eli alle 4 prosenttia sähkön kuluttajahinnasta. Syöttötariffin on arvioitu synnyttäneen Saksaan jopa 70 000 - 80 000 uutta työpaikkaa.

Syöttötariffin kansantaloudelliset vaikutukset ovat olleet myönteiset. Saksan uusiutuvan energian tuotanto on kasvanut yli 20 miljardin euron liiketoiminnaksi, ja maan tuulivoimateknologiasta yli 70 prosenttia menee vientiin. Syöttötariffin ansiosta uusiutuvan energian määrä on kolminkertaistunut vuodesta 2000 lähtien.

Gaian selvityksessä ei kuitenkaan esitetä Saksan mallia Suomeen. Gaian mukaan Suomeen voisi sopia malli, jossa uusiutuvan energian tukimaksu riippuu sähkömarkkinahinnasta. Tällöin lisähintaa maksettaisiin energiantuottajille silloin, kun sähkön hinta laskee pörssissä keskimäärin tietyn rajan alle.

WWF harmittelee, että suomalaisessa ilmastopolitiikassa ei ole juuri tarkasteltu ohjauskeinojen positiivisia vaikutuksia työllisyyteen, energiaomavaraisuuteen, innovaatioiden syntyyn, teknologian kehittymiseen, vientiin ja uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin. Energiantuotantomuotoja vertaillaan Suomessa lähinnä suorien investointikustannusten perusteella, vaikka tämä ei kerro läheskään koko totuutta niiden kokonaistaloudellisista vaikutuksista, WWF sanoo tiedotteessaan.

Järjestön mukaan uusiutuvan energian syöttötariffi tulisi ulottaa Suomessa biokaasun lisäksi mm. tuulivoimalle, biopolttoaineilla toimiville pienen kokoluokan sähkön- ja lämmön yhteistuotantolaitoksille sekä rakennus- ja maatilakohtaisille uusiutuvan energian tuotantojärjestelmille.

Lähteet: YLE Uutiset