KRP:n ja Vantaan poliiseja ei enää epäillä yllytyksestä

Keskusrikospoliisin ja Vantaan huumepoliiseja ei enää epäillä yllyttämisestä huumausainerikokseen tai törkeään huumausainerikokseen. Tähän asti eri rikoksista epäiltyjä poliiseja on ollut 16. Nyt epäiltyjen määrä on pudonnut kymmeneen.

Kotimaa

KRP:n osalta selvitetään vielä, onko valeostojen yhteydessä toimittu lain mukaan. Selvitettävänä on etenkin, ovatko esimiehet valvoneet ja ohjanneet alaistensa toimintaa asianmukaisesti. Epäiltynä on neljä päällystötason esimiestä.

Vantaan huumepoliisin osalta selvitys kohdistuu menettelytavan laillisuuteen. Erityisesti tutkitaan sitä, onko valeostot kirjattu ylös asianmukaisesti ja mitä seurauksia mahdollisilla väärinkäytöksillä on ollut tätä seuranneelle huumeoikeudenkäynnille. Vantaan poliisissa epäiltyinä on tutkinnanjohtaja ja viisi tutkijaa.

Tutkinnan arvioidaan kestävän ainakin kaksi kuukautta.

Lähteet: YLE Uutiset