Karpela Naton kannattajaksi

Keskustan kansanedustaja Tanja Karpela ilmoittautuu Nato-jäsenyyden kannattajaksi.

Karpela kertoo nettipäiväkirjassaan, että kuultuaan ulkoasianvaliokunnan jäsenenä asiantuntijoita hänen suhtautumisensa Nato-jäsenyyteen on muuttunut varovaisen myönteiseksi.

Karpela toteaa, että Nato on muuttunut, mutta ihmisten mielikuvissa elää yhä vanha kylmän sodan aikainen sotilasliitto.

Karpelan mielestä Suomen pitäisi pyrkiä mukaan Naton päätöksentekoon, kun yhteistyötä Naton kanssa tehdään jo laajasti.