Talvivaarassa pieni kemikaalivahinko

Talvivaaran kaivoksen laboratoriotiloissa rikkoontui torstai-iltana fluorivetyhapon säilytyksessä käytettyjä pulloja.

Vahingon seurauksena laboratorion sisätiloihin vapautui kemikaalihöyryä. Kolme henkilöä kävi tarkastettavana Kainuun keskussairaalassa. Tilanteesta ei aiheutunut henkilö- tai ympäristövahinkoja eikä häiriötä yhtiön toiminnalle.

Fluorivetyhappo on voimakkaanhajuinen happo, jota käytetään muun muassa laboratorioanalyyseissä.