Työ- ja elinkeinoministeriö puuhaa sähköautoista vientihittiä

Sähköautoista ja niihin liittyvästä tekniikasta on vuoteen 2020 mennessä muodostunut merkittävä vientituote, arvioi Työ- ja elinkeinoministeriön työryhmä. Mikäli tavoite toteutuisi, olisi toimialan liikevaihto tuolloin 1-2 miljardia euroa. Lisäksi Suomessa myytävistä autoista 25 prosenttia olisi sähköverkosta ladattavia. Sähköajoneuvojen kehittäminen vaatii kuitenkin merkittävää julkista tukea.

Kotimaa
Mies lataa sähköauton akkuja.
YLE

Työryhmä luovutti mietintönsä elinkeinoministeri Mauri Pekkariselle (kesk.) tänään torstaina. Työryhmän mukaan sähköautoihin liittyvä teknologia voi kehittyä nopeasti, kun autoteollisuus käy läpi suurta rakennemuutosta ja ilmastonmuutoksen hillintä on yhä ajankohtaisempaa.

Vuoteen 2020 mennessä ala olisi työryhmän suunnitelmien perusteella merkittävä maamme vientiteollisuuden toimiala. Vientiin menisivät niin sähköautot kuin niiden osat, ohjelmistot ja suunnittelukin. Tavoitteena on, että vuonna 2020 maassamme myytävistä uusista autoista 25 prosenttia olisi sähköverkosta ladattavia. Näistä autoista 40 prosenttia olisi täyssähköautoja. vuonna 2020 toimialan liikevaihto olisi työryhmä arvion mukaan 1-2 miljardia euroa.

Työryhmän mukaan toimialalle antaisi pohjan autoteollisuuden kehittymien, kotimaisen akkuteollisuuden synty, sekä ohjelmisto- sähkökone- ja tehoelektroniikkateollisuuden kasvun keskittyminen sähköajoneuvoihin. Tekniikkaa voitaisiin soveltaa myös muilla aloilla.

Työryhmän mukaan toimenpiteisiin sähköajoneuvoalan kehittämiseksi pitää kuitenkin ryhtyä jo nyt.

Julkisen sektorin tuettava kehitystyötä

Tavoitteen saavuttamiseksi työryhmällä on liuta toimenpidesuosituksia.

Työryhmän mukaan julkisen sektorin tehtävänä on tukea sähköajoneuvoalan investointeja ja jakaa uuden teknologian ja osaamisen kehittämiseen liittyviä riskejä.

Ryhmä toteaa, että suomessa on hyvät olosuhteet sähköajoneuvoalan kehittymiselle, koska täällä on perinteisesti vahvaa metalli- ja konepaja- sekä sähköteollisuutta. Erityisesti pitäisi tukea antaa tutkimus- ja kehittämishankkeille, jotka liittyvät sähköajoneuvoihin ja niiden vaatimaan infrastruktuuriin, kuten latausasemiin.

Suomen sähköverkko on jo nyt melko valmis ottamaan vastaan sähköajoneuvojen aiheuttaman kuormituksen. Suomessa on myös ulkotiloissa valmiina noin 1,5 miljoonaa maadoitettua pistorasiaa, jotka soveltuvat joko suoraan tai muunneltuna sähköauton lataamiseen.

Ajoneuvojen lataamispaikkojen riittävyys pitäisi varmistaa kehittämällä liikennesuunnittelua ja energiamarkkinoita sekä muuttamalla rakennusmääräyksiä. Olennaista olisi, että maksullisia latauspaikkoja olisi tarjolla riittävästi mm. pysäköintipaikoilla, kauppakeskuksissa, huoltoasemilla ja työpaikoilla.

Teknologisen osaamisen vahvistamiseksi ja työvoiman saatavuuden varmistamiseksi työryhmä esittää , että sähkö- ja hybridijärjestelmien tutkimusta ja opetusta vahvistetaan yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Lisäksi Suomen pitäisi osallistua alan kansainvälisiin hankkeisiin.

Työryhmä esittää myös, että sähköajoneuvojen kokeiluhankkeita perustettaisiin niin henkilö-, jakelu- kuin julkiseenkin liikenteeseen. Hankkeet olisivat valtion rahoittamia. Lisäksi valtion tulisi antaa suoraa tukea sähköauton ostajille sekä poistaa sähköautoilta käyttövoimavero ja kiristää ajoneuvojen päästöihin perustuvaa verotusta.

Lähteet: YLE Uutiset