1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. talous

Veronmaksajien Lehtinen lisäisi kulutusveroja

Lisää kulutusveroja ja kevennystä palkkaveroihin, linjaa veronmaksajien Teemu Lehtinen lähivuosien verouudistusta. Valtion ja kuntien menojen rahoitus vaatii korkeaa työllisyyttä ja verouudistuksella on Lehtisen mielestä kannustettava työntekoa ja pitkiä työuria.

Kuva: YLE

YLE Uutisten verokyselyssä lähes 70 prosenttia suomalaisista on valmis siirtämään verotuksen painopistettä kulutusverojen suuntaan.

Valtiovarainministeriön verotyöryhmässä istuva Veronmaksajien toimitusjohtaja Teemu Lehtinen on tyytyväinen.

- Minä olen samaa mieltä kansan kanssa, että verotuksen painopistettä pitäisi siirtää ansioiden, palkkojen, eläkkeiden ja yrittäjätulon verottamisesta kulutuksen verotuksen suuntaan, jolloin me tuemme tulojen muodostusta, että meillä tulee lisää jaettavaa.

- Nousevia veroja voivat olla esimerkiksi yleiset kulutusverot niin kuin arvonlisävero ja myös niin sanotut haittaverot: polttoaineverot, alkoholi ja tupakka, Lehtinen listaa.

Hintojen nousua Lehtinen paikkaisi keventämällä tuloverotusta, ja tulonsiirtoihin tulisi hintojen nousua vastaavat korotukset.

Verojen korotuspainetta Lehtinen hillitsisi laajentamalla veropohjaa ja pidentämällä työuria.

- Tärkeää on, että meillä on mahdollisimman suurelta osin suomalaiset töissä. Mitä suurempi osa suomalaisista on töissä, sitä kohtuullisempi prosentti heidän tuloistaan pitää ottaa veroina, että saadaan yhteiskunta rahoitettua.

- Kyllä kaiken ylikäyvä tavoite on parantaa työllisyyttä ja kannustimia siihen, että ihmiset ovat työssä. Myös se, että työurat pitenevät, Lehtinen muistuttaa.

Lehtisen mukaan yksi vuosi lisää työuraa on kolme miljardia euroa, mikä tarkoittaa sitä, että noin karkeasti kolme vuotta lisää työuraan ja julkisen talouden tasapaino on palautettu.

-Tämä edellyttää sitä, että myös niitä kannustimia siihen työssä pysymiseen lisätään. Myös verotuksen puolella ja muilla toimilla, Lehtinen arvioi.

YLE Uutisten verokyselyn mukaan kansa keräisi lisää veroja rikkailta. Veronmaksajien Lehtinen torjuu varallisuusveron palauttamisen. Pääoma- ja palkkatulojen verotuksen eroa hän kaventaisi mieluiten keventämällä tuloverotusta.