Kutupaikkoja käsin ja kaivinkoneella

Kalojen kutupaikkojen parantamistyöt on aloitettu Kuhmon Lentuankoskella. Kaivinkone aloitti työnsä maanantaina.

Ison Lentuankosken sivuväylän virtausta on tarkoitus lisätä ja levittää pohjaan kutusoraa. Lisäksi pohjaan laitetaan asentokiviä kalojen suojapaikoiksi ja vesihyönteisten kuoriutumispaikoiksi.

Kutusoran levitys ja työn viimeistely tehdään käsityönä. Hanke on saanut rahoitusta Kainuun TE-keskuksen kalatalousyksikön kalatalouden edistämismäärärahoista.