Mäntsälä-Siuntio maakaasuputki voi lykkääntyä

Valitukset voivat viivästyttää kiistellyn Mäntsälä-Siuntio maakaasuputken rakentamista edelleen. Maakaasuyhtiö Gasum luovutti tänään Uudenmaan ympäristökeskukselle vaaditun ympäristövaikutusten arvioinnin.

Kuva: Yle Uutiset

YVA-selostuksen perusteella paras reitti noudattaa pääosin yhtiön vuosina 2006-2007 tutkimaa linjausta. Poikkeuksena on Keravanjoen kohta Hyvinkäällä, jossa putkireitti alittaa joen aiempaa linjausta etelämpänä.

Gasumin projektipäällikkö Pekka Hytinkoski toteaa, että ympäristövaikutusten kannalta on parempi kaivaa suuntaporalla Keravanjoen alitse kuin tehdä työt maanpinnalla. Keravanjoen Natura suojelualueiden kannalta on myös merkittävää, että reitti vaatii vähemmän kallion louhimista. Lopullinen reittivalinta tehdään ympäristökeskuksen lausunnon jälkeen.

Valitukset voivat viedä vuosia

Gasum ja Uudenmaan ympäristökeskus järjestävät seuraavaksi viralliset yleisötilaisuudet Nurmijärvellä, Hyvinkäällä ja Vihdissä syyskuun alkupuolella.

- Tämän jälkeen odotamme ympäristökeskuksen lausuntoa joulukuuksi ja sitten laitamme Valtioneuvostolle lunastuslupahakemuksen sisälle uudestaan. Toivomme saavamme maanlunastusluvan kevään aikana, jolloin pääsisimme töihin kesällä 2010 ja kaasuputki valmistuisi syksyllä 2011.

Hytinkoski myöntää, että edessä voi olla pitkä valitusprosessi ennen kuin putkea päästään taas rakentamaan. Gasum joutui keskeyttämään kaasuputken rakennustyöt viime kesänä. Yhtiö oli saanut tammikuussa 2008 valtioneuvostolta maanlunastusluvan 90 kilometrin mittaisen maakaasuputken rakentamiselle. Korkein hallinto-oikeus kuitenkin kumosi Gasumille myönnetyn luvan heinäkuussa 2008. KHO katsoi, että putkihankkeen vaikutukset pitää selvittää YVA-menettelyllä.

Suunniteltu maakaasuputki kulkee Mäntsälän, Hyvinkään, Tuusulan, Nurmijärven, Vihdin, Lohjan ja Siuntion alueiden läpi. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 60 miljoonaa euroa.