Energiapuu käy kaupaksi

Energiapuun kauppa on säilynyt vilkkaana, vaikka puukaupassa on muutoin eletty viime kuukausina hiljaisia aikoja, sanoo L&T Biowatti Oy:n aluepäällikkö Pertti Vanhala.

energiakasvit
Energiapuukasa
Energiapuuta kuuluu nykyään runsaasti.Ari Vihanta / Yle

Energiapuun myynti pitää puukauppaa kannattavana. Kun Pohjois-Pohjanmaalla tukki- ja kuitupuun ostomäärät ovat romahtaneet alle kolmannekseen viime vuodesta, niin energian tuotannossa puukauppa käy hyvin.

Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskus kehoittaa yksityismetsänomistajia hoitamaan energiapuu- ja harvennushakkuunsa kuntoon. Tällä turvataan myös hyvän sellu- ja tukkipuun saanti tulevaisuudessa. L&T Biowatti Oy:n aluepäällikkö Pertti Vanhala näkee nuoren metsän kunnostuksen olevan maanomistajalle kannattavaa puuhaa.

- Perinteiset kustannukset ovat muuttuneet saataviksi ja se tuottaa maanomistajille tuloja. Energiapuu on kilpailukykyinen vaihtoehto voimalaitosten polttoaineena ja sen kysyntä on kasvanut, niin siinä mielessä tilanne näyttää hyvältä, Vanhala sanoo.

Pertti Vanhalan mukaan ergiapuun kysyntä perustuu sen ympäristöystävällisyyteen ja päästökauppaan.

- Uskon että energiatuottajat haluavat käyttää maakunnan energiapuuta jatkossakin ja kysyntä kasvaa.

Lähteet: YLE Oulu